Comparteix:

BEQUES ERASMUS+ KA171 - PAÏSOS FORA D'EUROPA Projecte 2022 - 2025

 CONVOCATÒRIA MOBILITAT PERSONAL DOCENT_KA171_ PROJECTE 2022-2025

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents que es duguin a terme durant l'any 2024 en el marc del Programa ERASMUS+ KA107 de la Comissió Europea. Les mobilitats es portaran a terme amb institucions sòcies de la UPC d’universitat no europees.

 L'OBJECTE DEL PROGRAMA ÉS:

  • Donar suport al desenvolupament professional;
  • Millorar la competència en llengües estrangeres;
  • Incrementar en els participants la sensibilització i la comprensió d’altres cultures i països;
  • Augmentar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les organitzacions;
  • Vetllar per un millor reconeixement de les competències adquirides durant els períodes d’aprenentatge en l’estranger;
  • Augmentar l’atractiu de l’educació superior a Europa i donar suport a les institucions europees d’educació superior;
  • Recolzar la internacionalització, l’atractiu, la qualitat, la igualtat d’accés i la modernització de les Institucions d’educació superior ubicades fora d’Europa, amb la finalitat de promoure el desenvolupament dels països associats;

OBJECTE DELS AJUTS: 

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a universitats de la convocatòria amb les quals la UPC hagi signat un acord interinstitucional ERASMUS+KA171 _ Projecte 2022-2025, establert per a mobilitat de professorat per a docència.

DURADA:

D’acord amb la Guia del Programa i les directrius del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, (SEPIE- Agència Nacional), el nombre màxim de dies finançats serà de 7 (5 dies per estada i 2 dies per viatge).

El període per fer una visita docent comprèn des de gener fins a novembre del 2024.

Per a més informació, consulteu els enllaços següents: