1a CONVOCATÒRIA MOBILITAT PER A FORMACIÓ ERASMUS+ ACCIÓ KA103 (EUROPA) - 2019/2020