Comparteix:

Intranet. Documentació d'ajut

Models de convenis

Redactats bàsics per la confecció de convenis de patrocini i mecenatge

Conveni de Càtedra d'Empresa Català Castellà Anglès
Model de Conveni de Càtedra d'Empresa Premium
Model de Conveni de Càtedra d'Empresa
Conveni de Patrocini Català Castellà Anglès
Model de Conveni de Patrocini
Conveni de Mecenatge Català Castellà Anglès
Model Conveni de Col·laboració Empresarial subjecte a art. 25 llei 49/2002
Model de Contracte de donació de bens
Model de Contracte de donació dinerària

Normativa de càtedres d'empresa

Marc reglamentari UPC.

Línies de col·laboració empresarial

Exemples de patrocinis per a tenir de referència

Català Castellà
Exemple

ABC patrocini i mecenatge Nexus 24

Algunes consideracions, estudis i reflexions sobre el Patrocini i el Mecenatge a la UPC