Vés al contingut (premeu Retorn)

Totes les edicions

13è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2021

Modalitat 1:

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia:

Conveni AquAS-BICOCOM per al seguiment de la pandèmia Covid-19 a Catalunya,  del grup de recerca BIOCOM-SC (Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos) representat per Daniel López Codina. Un grup que des del 2008 focalitza la seva recerca en l’epidemiologia matemàtica.

BIOCOM-SC va rebre la demanda de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) de col·laborar per fer seguiment de la pandèmia del COVID 19 a Catalunya. El treball cobreix la necessitat de desenvolupar eines matemàtiques per conèixer i interpretar correctament la situació de la pandèmia provocada per la COVID-19 a Catalunya i fer previsions de la seva evolució. Disposar d’aquest coneixement ha estat un element clau per a la presa de decisions de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), amb les repercussions socials i econòmiques que ha suposat.

El jurat ha valorat la importància i responsabilitat del coneixement transferit en la presa de decisions de les autoritats sanitàries catalanes, i el gran impacte social i econòmic que ha representat.

Menció:

Hidroxiapatita: un catalitzador per lluitar contra la contaminació ambiental, del professor Carlos Enrique Aleman, del grup de recerca IMEM-BRT (Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies)

El projecte planteja estratègies per reduir la concentració de diòxid de carboni i altres gasos nocius relacionats amb la combustió a l’atmosfera, i els recicla de manera que es transformin en productes útils en altres processos industrials.

El jurat ha valorat l’avenç que representa en la recerca de processos sostenibles, de baix cost i d’àmplia aplicació en el reciclatge de gasos contaminants, i que aborda un gran problema mundial amb gran impacte social i econòmic dins el marc de l’economia circular.

 Modalitat 2:

Premi a la millor invenció o patent per la seva aplicació al mercat a la patent a

Women Up: method with biofeedback for training muscles of the pelvic floor, dels professors de la UPC Miguel Angel Mañanas Villanueva del grup de recerca BIOART i Juan Jose Ramos Castro, del grup de recerca IEB, i dos metges de l'Institut de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Clínic, la Dra. Monserrat Espuña Pons, i la Dra.Amelia Perez Gonzalez.

La patent aborda amb èxit el problema de la incontinència urinària, que afecta al voltant d’un terç de la població femenina, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida. Es tracta d’un producte mèdic competitiu, únic i comercialitzable, que permet que la pacient gestioni el tractament a través d’un sistema de suport de decisió computeritzada i una supervisió mèdica remota.

El jurat ha valorat la solució tecnològica avançada i provada que dona la patent per millorar la qualitat de vida de les dones, pel seu alt impacte social i econòmic d’abast mundial, i per la seva interdisciplinarietat.

Menció:

Bio2Coat- Composició alimentària per a l’elaboració de recobriments de conservació i pel·lícules d’envasat comestible, dels professors Vera Cristina de Redondo Realinho, Marcelo de Sousa Pais Antunes, José Ignacio Velasco Perero i Farayde Matta Fakhouri del grup de recerca de Materials Polimèrics Polifuncionals (Poly2) de la UPC.

Es tracta d’una tecnologia 100% natural i sostenible per a la conservació i envasament de productes agroalimentaris que ajuda a reduir les pèrdues, el malbaratament i els residus alimentaris i de plàstics.

El jurat ha valorat que la solució tecnològica desenvolupada contribueix a la sostenibilitat i és un instrument d'aplicació de l'Economia Circular, amb un impacte esperat elevadíssim, tant a nivell mediambiental com econòmic i social.

Modalitat 3:

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off a :

Cebiotex, biomedical nanofibers, de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD) i de la UPC, constituïda el 2015 per  desenvolupar i comercialitzar el primer Bio-Material que té com objectiu proveir una solució innovadora i efectiva al “Local Drug Delivery” de fàrmacs biològics. La representa el professor de la UPC Jose Antonio Tornero, CTO de l’empresa.

CEBIOTEX ja ha desenvolupat, amb molt d’èxit, el primer fàrmac “CEB-01”, indicat per al control local després d’una intervenció quirúrgica oncològica.

El jurat ha valorat la trajectòria de creixement excel·lent de l’spin-off en un mercat complex, la vàlua de l’equip de professionals que la componen, l’impacte social i econòmic de la solució desenvolupada i la millora de la qualitat de vida que suposa per a moltes persones.

Mencions:

ABLE Human Motion, presentada pel professor de la UPC Josep Maria Font.

Es tracta d’una spin-off UPC que va néixer l’octubre de 2018 amb la missió de facilitar la mobilitat a tothom i que té per objectiu el desenvolupament i comercialització d’exoesquelets robòtics més lleugers i assequibles del mercat per empoderar totes les persones en cadira de rodes, proporcionant-los una millor mobilitat i una major independència.

El jurat ha valorat que és una spin-off jove de gran potencial, amb un producte innovador en el món de la neurorehabilitació, i d’alt impacte social i econòmic.

NearbyComputing: orquestració per a Edge Computing, del BSC i la UPC, constituïda el juliol de 2018, liderada pel professor de la UPC, David Carrera.

L'empresa té per objectiu el desenvolupament i comercialització de dues patents sol·licitades i els seus corresponents SW, així com d'una metodologia / arquitectura, resultat dels projectes duts a terme en el grup Data-centric Computing del BSC, en el context de la línia de recerca Computació d’Altes Prestacions del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC.

Es tracta d’una plataforma de programari que permet avançar l'orquestració d'extrem a extrem de diversos dominis i serveis, a més de solucions líders en la indústria.

 El jurat ha valorat la gran trajectòria empresarial d’interès tant científic-tecnològic com de mercat, amb un alt impacte social i econòmic.

12è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2019

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia

WOMEN UP del professor Miguel Ángel Mañanas, del grup de recerca BIOsignal Analysis for Rehabilitation and Therapy (BIOART), i del professor Juan José Ramos, del grup de recerca de Instrumentació Electrònica – Biomèdica (IEB), tots dos vinculats al Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC.

Es un projecte que aborda amb èxit el problema de la incontinència urinària (IU), que afecta al voltant d’un terç de la població femenina, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida.

S’ha desenvolupat en el marc d’un consorci europeu liderat per la UPC en què han participat dues empreses, tres hospitals, dues universitats i l’Associació Europea d’Uroginecologia. Els seus resultats els comercialitzarà Bittium Biosignals Oy amb un acord de retorns amb els membres del consorci.

El resultat ha estat un producte mèdic competitiu i únic per a la gestió del tractament per la pacient a través d’un sistema de suport de decisió computeritzada i una supervisió mèdica remota i comercialitzable.

El jurat l’ha valorat per ser un projecte que ofereix una solució tecnològica avançada i provada que millora la qualitat de vida de les persones, perquè suposa un alt impacte social i econòmic  i per la possibilitat de créixer ràpid en el mercat.

Menció especial al projecte de transferència de tecnologia

Data Science Techniques for non-technical loss detection in energy consumption, del professor Josep Carmona, del grup Process and Data Science Group – ALBCOM.

El projecte, que s’ha desenvolupat per a l’empresa Naturgy (antic Gas Natural Fenosa), aborda el problema de les pèrdues no tècniques en el procés de distribució d’energia (gas i electricitat), en anglès Non-Technical Losses (NTL).

L’objectiu de la col·laboració es desenvolupar tècniques, metodologies i aplicacions per canviar la forma que l’empresa té d’afrontar la detecció de NTL en el consum de gas i electricitat. Això ha suposat el disseny i arquitectura d’un model de dades, adaptar les tècniques d’una ciència de dades acadèmica a la realitat d’unes dades brutes, i la incorporació de tècniques que permetin al personal de Naturgy interpretar els resultats, simplificant i optimitzant la seva tasca.

El jurat l’ha valorat per ser un projecte que ofereix una solució tecnològica que pot tenir una bona trajectòria al mercat, escalable, monetitzable, amb un alt impacte econòmic i social per a empreses del sector, i amb la possibilitat d’un creixement ràpid.

Premi a la millor invenció o patent per la seva aplicació al mercat a la patent

BIOMETALLUM, "Mètode per a la recuperació biològica de metalls en residus elèctrics i electrònics", desenvolupada pel grup BIOGAP i liderat per l’investigador Antonio David Dorado Castaño, de la UPC a Manresa.

Aquesta patent busca solucions econòmicament rendibles i respectuoses amb el medi ambient basant-se en els conceptes d'economia circular i minera urbana per mitjà d'un procés biotecnològic que permet recuperar metalls d'interès, d'equips electrònics obsolets.

El jurat l’ha valorat perquè utilitza tècniques avançades disruptives molt robustes i aborda un gran problema mundial que té un gran impacte social i econòmic, com és la sostenibilitat i perquè treballa en el marc de l’economia circular on la biotecnologia i l’estalvi energètic hi son presents.   

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off

SENSOFAR, Spin-off creada el 2001 des del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC i liderada pel professor Ferran Laguarta.

Es una de les primeres spin off de la UPC i una de les que ha tingut més i millor recorregut des de la seva fundació. Conjuntament amb el CD6, ha fet contribucions a nivell mundial al desenvolupament de les tècniques de perfilometria 3D, les quals han donat lloc a dues famílies de patents internacionals i a un portafoli  viu de 5 tipus de productes d'alta tecnologia que són una referència a nivell mundial, i que han estat adquirits per més de 800 clients en 25 països diferents.

Al llarg de la seva trajectòria, Sensofar ha rebut diferents premis i reconeixements. Cal destacar el "Photonics Circle of Excellence Award", concedit per Laurin Group als EU, per ser una de les empreses mundials més innovadores en el camp de la fotònica. Es la primera vegada que aquest premi es concedeix a una societat espanyola.

El jurat l’ha valorat per ser una spin-off amb molt bona trajectòria empresarial que ofereix productes i serveis de molt alta qualitat i d’interès mundial, per la maduresa del producte i la seva comercialització, i pel gran potencial i participació de l’equip emprenedor vinculat al grup TECNIO CD6 - Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes  de la UPC.

Menció especial a la millor empresa de base tecnològica o spin-off

Mitiga Solutions, spin off participada per la UPC i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), constituïda en el 2018.

Una empresa jove que desenvolupa i comercialitza un software de predicció d’impacte de catàstrofes atmosfèriques capaç de predir l’impacte en la gestió del trànsit aeri en situacions d'emergència que impliquen dispersió atmosfèrica de partícules com les cendres volcàniques.

El jurat l’ha valorat per ser una spin-off jove, amb talent, i que promet una molt bona trajectòria de mercat per disposar d’una tecnologia totalment disruptiva de gran abast i interès mundial.

11è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2017 (caràcter honorífic)

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia

Open Overlay Router del Grup Comunicacions de Banda Ampla, format per Albert Cabellos,  Albert López, Jordi Pallissé, Alberto Rodríguez, Florín Coras i Lorand Jakab.

Un projecte Open-Source que pretén substituir equips de comunicacions especialitzats costosos i complexes per equips de xarxa més genèrics on les funcionalitats de xarxa s’implementen mitjançant una capa de software ‘softwarització’.

La Softwarització és una estratègia per arribar a l’usuari final, telèfons intel·ligents i dispositius per a “Internet of things”, que facilita el desplegament de solucions dels operadors de xarxa i dels fabricants d’equips de comunicacions.

El jurat l’ha valorat per ser un projecte de desenvolupament de software de frontera en el camp de les comunicacions de xarxes, per la trajectòria de treball del grup de recerca amb empreses líders mundials des del 2012, per ser de codi obert accessible a altres desenvolupadors i per haver-se transferit tecnològicament al mercat en el que actualment ja s’està utilitzant en molts dels equips actuals de comunicació.

Menció especial al projecte de transferència de tecnologia

Bulk Acoustic Wavy Modeling (BAW), del grup Components & Systems for Communications (CSC), format Carlos Collado, Jordi Mateu, Alberto Huetes i Eduard Rocas.

Un projecte que s’emmarca en l’àmbit dels filtres electró acústics, la integració dels quals en els dispositius mòbils (sobretot els 4G, 5G) suposa un dels grans reptes tecnològics : l’augment de taxes de transmissió de dades i la reducció del consum d’energia, amb un cost raonable.

El jurat l’ha valorat per l’elevat impacte del projecte en el món dels dispositius mòbils i en concret els d’última generació, i també per la trajectòria desenvolupada pel grup en recerca de frontera, i transferència de tecnologia que ha derivat en patents conjuntes amb empreses.

Premi a la millor patent per la seva aplicació al mercat

Windcrete Estructura flotante de hormigón prefabricado para soporte de aerogenerador de Climent Molins, Josep Rebollo i Alexis Campos, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off a
Beamagine, S.L, del Grup GREEO (Grup de Recerca en Enginyeria Òptica), representat per Santiago Royo, del Departament d'Òptica i Optometria.

L’empresa Beamagine, constituïda l’any 2016, es dedica al desenvolupament, fabricació, comercialització i integració de serveis i productes basats en sensors electroòptics i en el processat de les seves dades, especialment basant-se en la tecnologia ladar/lidar/TOF (Time-of-flight). La tecnologia que explota Beamagine ofereix serveis i solucions per a sensors òptics en ambients contaminats (partícules i interferències) la qual cosa li permet afrontar oportunitats de mercat estratègicament en sectors com la robòtica i la seguretat.


El jurat ha valorat l'spin-off de la UPC perquè ofereix productes i serveis amb unes prestacions tecnològiques superiors en qualitat i preu respecte als sistemes comercials actuals, pel gran interès del sector i la gran diversitat d’aplicacions de la tecnologia demostrada, per la maduresa del producte i la seva comercialització, i per la gran potencialitat de l’equip emprenedor vinculat al grup TECNIO CD6 - Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC.

10è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2015 (caràcter honorífic)

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia

Hibridació d'energia i micro-xarxes elèctriques del professor Daniel Montesinos del grup de recerca CITCEA (Centre d'Innovacio Tecnològica en Cnveritdors Estàtics i Accionaments).

Premi a la millor patent per la seva aplicació al mercat

Preparació enzimàtica per a la funcionalització superficial de suports cel·lulòsics de la professora Teresa Vidal de Celbiotech, Grup de Recerca en temàtiques relacionades amb l'enginyeria i biotecnologia de materials lignocel·lulòsics amb propietats hidrofòbiques, antioxidants, bactericides, antibacterianes, protecció al vapor d'aigua, oxigen, raigs UV, i es presenta com una gran alternativa a materials derivats del petroli.

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off 

Subtiles biomaterials, del senyor David Pastorino vinculada al Grup de Recerca BIBITE Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la UPC.

9è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2012

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin off

Urbiòtica, vinculada al grup de recerca ANTENNALAB-grup d'Antennes i Sistemes Ràdio, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.

Premi a la millor patent per a la seva aplicació al mercat

Dispositivo de accionamiento para una mano discapacitada (Exoesqueleto), del grup de recerca SIR-Robòtica Industrial i de Servei, dirigit pel professor Esteban Peña Pitarch, del departament d'Enginyeria Mecànica.

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia als grups de recerca de la UPC

Desert

8è Premi UPC de Valorització de la Recerca 2010

Premi al millor projecte de transferència de tecnologia

Ganxo Motoritzat, dirigit per Carles Domènech Mestres, cap de projectes del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI), amb la col•laboració de Jordi Fabra Sales, enginyer de projecte del Centre, i supervisat pel professor Carles Riba, director del Centre.

El jurat ha valorat que el projecte resol una problemàtica plantejada per una empresa amb una solució (connexió/desconnexió automàtica del ganxo utilitzat en la manipulació de càrregues) que ha suposat un estalvi de temps i desplaçaments i un increment de la seguretat per als operaris.

El projecte s’ha desenvolupat a sol•licitud de l’empresa Artisorra i el ganxo el comercialitza Elebia, que pertany al mateix grup d’empreses.


Premi a la millor patent per la seva aplicació al mercat

Escuma de fosfat de calci injectable i autofraguable, del grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BIBITE), dirigit per la professora M. Pau Ginebra.

El jurat ha valorat la projecció internacional de la patent, en un mercat en expansió, en tractar-se d’una tecnologia que permet facilitar les tasques dels metges en intervencions quirúrgiques per a regeneració de parts de l’os.

L’any 2009, la patent va ser llicenciada a l’empresa anglesa Orthos Ltd.

Premi a la millor empresa de base tecnològica o spin-off

Miraveo INC. del professor Jorge Garcia Vidal del departament d’Arquitectura de Computadors.

L’empresa disposa de la tecnologia necessària per desenvolupar software que funcioni sobre sistemes mòbils i crear comunicacions “d’aparell a aparell”.

El jurat ha valorat la gran versatilitat de la tecnologia en el camp de les comunicacions; la seva mentalitat global, la capacitat disruptiva del concepte de comunicació de mòbil a mòbil i de xarxes i el seu gran potencial de creixement i desenvolupament.


7è Premi UPC de Transferència de Tecnologia 2008

El projecte guanyador ha estat Monitorització de Subestacions Elèctriques per un manteniment predictiu, del Centre d’Innovació Tecnològica en convetidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-XIT) de l’ETSEIB, dirigit pel professor Antoni Sudrià.

És un projecte de transferència de tecnologia que pretén resoldre la problemàtica de les companyies elèctriques per trobar una solució als problemes del manteniment d’aquest tipus d’instal•lacions, millorant la qualitat, la fiabilitat i el servei a l’usuari. El projecte s’ha desenvolupat en col•laboració amb l’empresa ENDESA, la qual està aplicant les solucions proposades en una de les seves subestacions.

6è Premi UPC de Transferència de Tecnologia 2006

El projecte guanyador ha estat Disseny avançat de forjats col·laborants de xapa nervada d'acer amb formigó normal i lleuger, presentat per l'equip encapçalat pel senyor Frederic Marimon Carvajal del Departament de Resistència de Materials i Estructures.

El projecte cobreix tot el cicle de transferència, des de la recerca bàsica, l'aplicada i la transferència via patent, a partir d'un encàrrec de l'empresa Metalperfil. A més, es fa notar que el projecte s'aplica a un sector madur, amb un índex baix d'innovació, però en un projecte emblemàtic: la nova Torre Repsol-YPF


5è Premi UPC de Transferència de Tecnologia 2004

El projecte guanyador ha estat Canal de Aprendizaje (CAP) dirigit pel professor Leandro Navarro Moldes del Departament d'Arquitectura de Computadors.El projecte estudia com aprofitar una particularitat del protocol IP que permet la transmissió Multicast sense carregar les màquines i sense hardware específic.

El projecte va ser llicenciat a l'editorial EDEBé per a l'explotació comercial a escoles de tota Espanya i Llatinoamèrica amb molt d'èxit. És un projecte important per l'impacte social (difusió de les TIC a les aules) i la tecnologia innovadora.


4rt Premi UPC de Transferència de Tecnologia 2002

El projecte guanyador ha estat Aplicació de les aleacions amb memòria de forma en la cirurgia oral i maxilofacial: Distractor ossi mandibular intraoral, desenvolupat pel professor F. Javier Gil Mur, del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) Obriu l'enllaç en una finestra nova i del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC.

D'aquest projecte, el jurat del guardó ha destacat el seu elevat grau d'innovació tecnològica per a l'empresa; l'avenç tecnològic a nivell nacional i internacional que suposa l'aplicació de la memòria de forma en la cirurgia oral i maxilofacial; i la col·laboració continuada amb diferents empreses que han cofinançat part de l'experimentació.


3r Premi UPC de Transferència de Tecnologia 2000

El projecte  guanyador ha estat desenvolupat per un equip dirigit per Jordi Tartera, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica  de la UPC, que consisteix a modernitzar els processos de fabricació de l'acer i a desenvolupar nous tipus d'acer de més alta resistència.

El guardó reconeix la tasca innovadora del treball, que és pioner tant en l'àmbit estatal com internacional, en un sector industrial madur, així com les millores de producte i del procés de fabricació del mateix.

Menció especial
Projecte d'optimització superficial d'implantaments dentals de titani, realitzat per un equip dirigit per Francesc Xavier Gil Mur, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.

La distinció a aquest projecte, en el qual han participat diverses empreses del sector, reconeix la millora d'implantacions dentals i la sol·licitud de vàries patents.

2n Premi UPC de Transferència de Tecnologia 1997

El guardó, dotat amb un milió de pessetes, reconeix les tasques d'investigació, desenvolupament i suport tecnològic que du a terme aquest equip d'Estudis Luminotècnics, encapçalat per Ramón San Martín. Els camps d'actuació preferents d'aquest grup pel que fa a la transferència de tecnologia van des dels estudis i projectes d'iluminació fins a l'assesorament a empreses i entitats públiques.

Alguns dels projectes realitzats han estat el disseny de fanals ecològics alimentats per energia solar fotovoltaica, instal·lats a la localitat de Premià de Mar, en una experiència pionera a l'Estat espanyol; un innovador sistema d'enllumenat públic creat amb l'aplicació de noves tecnologies, i un pla d'acció per optimitzar l'enllumenat públic de la ciutat de Girona, basat en l'estalvi energètic.

Menció especial

Centre Europeu de Paral·lelisme de Barcelona (CEPBA) de la UPC, dirigit per Jesús Labarta, que investiga en l'àmbit de l'arquitectura de computadors i de la computació en paral·lel. Amb aquesta menció, el jurat ha volgut reconèixer la trajectòria i l'esforç del CEPBA en promoure l'ús del paral·lelisme –interconnexió de diversos computadors d'altes prestacions per incrementar la capacitat de càlcul i la velocitat d'execució de diverses aplicacions– en les pymes. Aquest centre proporciona formació, suport i activitats de transferència per incrementar la competitivitat de la indústria a Europa.


1r Premi UPC de Transferència de Tecnologia 1995

Guanyadors
El projecte SRIC: Sistema de Reparació Interna de Canalitzacions, desenvolupat per un equip del Departament d'Enginyeria Mecànica,  de la UPC, va guanyar el Primer Premi de Transferència de Tecnologia del Consell Social de la Politècnica. L'equip, encapçalat pel professor Carles Riba, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), va dissenyar un vehicle robotitzat, el primer en tot l'Estat espanyol, que permet dur a terme un servei de manteniment correctiu de les xarxes urbanes de canalització, controlat des de la superfície.

Menció especial
D'altra banda, el jurat va atorgar una menció especial al projecte PLANETS. Aquest projecte, realitzat per un equip de l'Institut de Cibernètica de la UPC sota la direcció de Jordi Riera, desenvolupa un sistema innovador de planificació per a empreses elèctriques que permet optimitzar la gestió de les activitats que es realitzen sobre la xarxa elèctrica de distribució d'energia de mitjana tensió. El projecte s'ha dut a terme a partir de dos convenis de col·laboració amb l'empresa elèctrica ENHER S.A.