Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

 Reconeixement de la bona docència per incentivar l'excel·lència de la funció docent a la UPC

Qui hi pot participar

Personal docent i investigador de la UPC.


Modalitats

Premi a la trajectòria docent al professorat de la UPC amb una activitat docent rellevant continuada dins la UPC.

Premi a la iniciativa docent a experiències educatives de qualitat desenvolupades per professorat o equips docents de la UPC.


Premi

2.000 € per modalitat.


Calendari

Premi anual.

Convocatòria 2023 tancada.