Vés al contingut (premeu Retorn)

PRESSUPOST UPC

Exercicis anteriors

Pressupostos UPC d'exercicis anteriors
Pressupost UPC exercici 2019
Aprovació del Pressupost 2019 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2019) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/07/02 de 17 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el pressupost de la UPC 2019 Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Infrastructuresi Economia del Consell de Govern de 4 de desembre de 2018 Document amb l’informe favorable de la Comissió Econòmica delConsell Social de 10 de desembre de 2018 Document aprovat pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2018
Pressupost UPC exercici 2018
Aprovació del Pressupost 2018 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2018) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/01/02. Vist l'acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 2018, l'informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves bases i les tarifes 2018.
Aprovació del Pressupost 2016 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Pressupost UPC exercici 2017
Pressupost UPC exercici 2016
Pressupost UPC exercici 2015
Aprovació del pressupost UPC 2015 (Pressupost, bases i tarifes) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Aprovació de les tarifes 2011 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 59/2010. Vist l'acord núm 149/2010 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 6/12 2010.
Aprovació de les bases d'execució del pressupost 2011 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 58/2010. Vist l'acord núm 148/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aproven les Bases d'Execució del Pressupost 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 5/12 2010.
Aprovació del pressupost UPC 2011 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 57/2010. Vist l'acord núm 147/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2011 condicionat a l'autorització de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1, tal com consta al document CS 4/12 2010.
Aprovació de les tarifes 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 2/2013. Vist l'acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.
Aprovació del projecte de pressupost UPC 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 16/2013. Vist l'acord 22/2013 del Consell de Govern de data 15 de març de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2013 i les seves bases d'execució, tal com consta al document CS 9/3 2013.
Aprovació de les tarifes 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.
Aprovació del pressupost UPC 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 18/2014. Vist l’acord 47/2014 del Consell de Govern de data 18 de març de 2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i la comunicació del director general d’Universitats de data 21 de març del 2014, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2014, tal com consta al document CS 5/3 2014.
Aprovació del pressupost UPC 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 26/2012. Vist l’acord 59/2012 del Consell de Govern de data 2 de maig de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost UPC 2012 (condicionat a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1 - Remuneracions de Personal), i les Bases d’execució tal com consta al document CS 5/5 2012.
Aprovació de les tarifes 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.
Pressupost UPC exercici 2014
Pressupost UPC exercici 2013
Pressupost UPC exercici 2012
Pressupost UPC exercici 2011
Pressupost UPC exercici 2010
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD 86/2009 SOBRE TARIFES DEL 2010
Acord núm. 8/2010. En virtut del que disposa l’article 89 i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la modificació de l’acord del Consell Social 86/2009 d’aprovació de les Tarifes 2010, en l’apartat del Centre Universitari de la Visió, tal com consta al document CS 13/2 2010.
APROVACIÓ DE TARIFES 2010
Acord núm. 214/2009 del Consell de Govern pel qual s’aproven tarifes del 2010, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social.
Pressupost 2010
APROVACIÓ DEL PLA D’ESTABILITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2006-2011
press2009
press08
pres2005