Comparteix:

Comitè científic

Per garantir una selecció rigorosa de textos inèdits que abordin els diversos àmbits de la cultura arquitectònica, i amb la finalitat de convertir-los en obres acreditades acadèmicament per les agències d’avaluació corresponents, la Col·lecció Poliědrica compta amb un Comitè científic internacional i pluridisciplinari que selecciona, revisa i avalua els treballs presentats per a la seva publicació.

 

Inés Aquilué

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona

Alessandra Capuano 

Università La Sapienza - Roma

Julio Gaeta 

Fábrica de Ciudad - Mèxic

Carlos Quintáns  

Universidade da Coruña

Luisa Bravo 

City Space Architecture - Bolonya

Alberto Giorgio Cassani

Accademia di Belle Arti di Ravenna

Carlos García Vázquez 

Universidad de Sevilla

Benedetta Tagliabue 

Visiting Professor de la Harvard University

Juan Calatrava 

Universidad de Granada

Roger Miralles

Universitat Rovira i Virgili - Reus

Ana Tostões

Instituto Superior Técnico - Lisboa