Comparteix:

Edició 2024

Els Premis Sant Jordi Digital, volen ser un reconeixement a totes les autores i autors de la UPC que confien l’edició dels seus treballs a la pròpia institució.

Els Premis s’atorguen als llibres digitals publicats durant els dos anys anterior i que han estat més descarregats al llarg de l’any anterior. Es tracta, doncs, d’un reconeixement als títols més utilitzats en diferents categories: llibres publicats a la col·lecció UPCGrau, llibres publicats a la col·lecció UPCPostgrau, llibres en català i llibres d’arquitectura.

Llibre digital més consultat de la col·lecció UPCGrau

Antología de pensamientos feministas para arquitectura

Zaida Muxí Martínez
Daniela Arias Laurino
Mar Bartolomé Narbón
Maria Tania Magro Huertas
Magda Melara Orellana
Marta Serra Permanyer
Mireia Simó Higueras
Luciana Pellegrino

Este trabajo surge del convencimiento de la importancia que supone la incorporación de la perspectiva de género como categoría analítica y metodológica para abordar la realidad, así como las teorías y prácticas feministas para la reconsideración crítica del entorno que habitamos, del proyecto y de la teoría. Habitamos un entorno de pensamiento, social y físico androcéntrico y patriarcal que ha generado un sistema de conocimiento falsamente neutral y que ha dejado fuera las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, y esto es una omisión que la sociedad ya no puede permitirse. La antología está compuesta por 36 textos publicados entre 1961 y 2011, muchos de ellos inéditos en castellano, que forman parte imprescindible del acervo del pensamiento feminista. Aunque no están todos, sirven como inicio y esperamos sirva para animar a continuar en esta búsqueda tan apasionante como imprescindible.

 

Llibre digital més consultat de la col·lecció UPCPostgrau

Dissenyem comerç. L'Eixample Esquerra de Barcelona : design studies

Josep Maria Fort Mir
Francesc Valls Dalmau
Thomas Stempka
Antonio Pineda
Verónica Noguera
Giovanny Becerra
El treball és part del projecte Dissenyem Comerç, promogut per Disseny Hub Barcelona i Barcelona Activa en el context del COVID19 (curs 2020-21). La creativitat és entesa com a element transformador de la societat, amb incidència en sectors com el comerç, punt inicial del projecte. Les propostes volen proporcionar eines per afrontar un nou escenari socioeconòmic i cultural, en evolució permanent. El projecte és un exemple de col·laboració entre els àmbits acadèmic –el Màster MBDesign (UPC/UB)– i el territorial –la Xarxa de Comerç Divers de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona–. La col·laboració va ser determinat pels promotors del projecte. La publicació constitueix un recull dels principals elements del procés, les decisions preses, la informació emprada i els resultats obtinguts. No té voluntat d’exemplaritat, però sí de servir de punt de partida per a casos anàlegs o similars on el disseny pugui actuar com a detonant per a la innovació social, en un senti ampli i transversal.
 

Llibre digital més consultat en català

Mecànica fonamental : mecànica newtoniana per a l'enginyeria

Xavier Jaen Herbera
Josep Salud Puig
Carina Serra de Larrocha
Jaume Calaf Zayas
Maria Khoury

Aquest llibre està adreçat a un primer curs de mecànica per a l’enginyeria. S’estudia la mecànica newtoniana. Una mecànica clàssica no relativista i, per tant, aplicada a objectes no extremadament petits ni excessivament ràpids. Això abraça una bona part del món que ens envolta. Expressat d’una altra forma, és la mecànica del món quotidià. El llibre inclou els conceptes bàsics de la mecànica sense defugir cap de les demostracions teòriques. També hi trobareu qüestions i problemes, alguns resolts. Per facilitar-ne la comprensió, el text va acompanyat d’una gran quantitat de gràfiques, figures i esquemes. S’estudien principalment els fonaments de la mecànica, però també hi trobareu una introducció als fenòmens ondulatoris i una petita incursió a la mecànica analítica.

  

Llibre digital més consultat d'arquitectura

Antología de pensamientos feministas para arquitectura

Zaida Muxí Martínez
Daniela Arias Laurino
Mar Bartolomé Narbón
Maria Tania Magro Huertas
Magda Melara Orellana
Marta Serra Permanyer
Mireia Simó Higueras
Luciana Pellegrino

Este trabajo surge del convencimiento de la importancia que supone la incorporación de la perspectiva de género como categoría analítica y metodológica para abordar la realidad, así como las teorías y prácticas feministas para la reconsideración crítica del entorno que habitamos, del proyecto y de la teoría. Habitamos un entorno de pensamiento, social y físico androcéntrico y patriarcal que ha generado un sistema de conocimiento falsamente neutral y que ha dejado fuera las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, y esto es una omisión que la sociedad ya no puede permitirse. La antología está compuesta por 36 textos publicados entre 1961 y 2011, muchos de ellos inéditos en castellano, que forman parte imprescindible del acervo del pensamiento feminista. Aunque no están todos, sirven como inicio y esperamos sirva para animar a continuar en esta búsqueda tan apasionante como imprescindible.