Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pla Publica Digital! 2010-2014 / Col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau / Protocol per a l’edició de llibres per a les col•leccions UPCGrau i UPCPostgrau

Protocol per a l’edició de llibres per a les col•leccions UPCGrau i UPCPostgrau

1.- Introducció

L’any 2010 s’inicia el PUBLICA Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010-2014. El Pla te per objectiu incrementar l’edició i l’elaboració de continguts digitals de suport a la docència en els estudis que imparteix la universitat mitjançant convocatòries obertes al PDI de la universitat.

El pla contempla dins de l’eix A LLIBRES DIGITALS els següents objectius:

 • Definir, editar i difondre les noves col·leccions de llibres digitals de la UPC.
 • Donar suport als autors de la UPC en la creació i edició de llibres digitals.
  Facilitar a l’estudiantat de la UPC llibres digitals relacionats amb els seus estudis.
 • Potenciar l’aprenentatge en xarxa mitjançant llibres digitals dels autors
  de la UPC.
 • Difondre els llibres digitals amb continguts científics i tècnics elaborats
  pels autors de la UPC.


L’eix A LLIBRES DIGITALS es subdivideix en la creació i edició de 5 noves col·leccions:

 • A1 COL·LECCIÓ “BATXILLERAT UPC”
 • A2 COL·LECCIÓ “GRAU UPC”
 • A3 COL·LECCIÓ “POSTGRAU UPC”
 • A4 COL·LECCIÓ “CULTURA CIENTÍFICA I TÈCNICA UPC”
 • A5 COL·LECCIÓ “ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ”

2.- Objecte

L’objecte d’aquest protocol és facilitar un mecanisme obert al PDI de la universitat per tal de poder presentar propostes per a l’edició, publicació i distribució nous títols de llibres de suport a la docència que s’imparteix a la UPC, dins les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau creades en el marc del pla Publica Digital!.

 • COL·LECCIÓ UPCGRAU: són manuals docents amb contingut teòric, problemes, exercicis, pràctiques, etc. relacionats amb les assignatures i titulacions de grau de la UPC.
 • COL·LECCIÓ UPCPOSTGRAU: són llibres especialitzats relacionats amb els màsters i programes de doctorat de la UPC.

3.- Beneficiaris

Son destinataris d’aquest protocol tot el PDI de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, el qual pot presentar les seves propostes a títol individual o en equips de persones o coeditant els llibres amb persones no vinculades a la universitat.

4.- Sol·licituds

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el formulari web que es troba a la pàgina web de Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC. 

La sol·licitud la realitzarà un dels autors/es de l’obra proposada i contemplaran la següent informació:

Modalitat de la col·lecció:

 • Grau
 • Postgrau

 

Àmbit temàtic UPC:

 • Arquitectura, Urbanisme i Edificació
 • Ciències aplicades
 • Ciències i Tecnologies dels aliments
 • Comunicació i mitjans audiovisuals
 • Enginyeria aeroespacial
 • Enginyeria civil
 • Enginyeria de biosistemes
 • Enginyeries en tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Enginyeries industrials
 • Enginyeries naval, marina i nàutica


Conveniència:

 • Titulació grau /màster i assignatures a les que va destinada l’obra.
 • Declaració de conveniència de la proposta als continguts de la Guia Docent de PRISMA, signada pel responsable de l’assignatura (o el cap del Departament i/o Institut).


Menció de responsabilitat i autoria:

 • Nom i Cognoms dels autors/es del llibre
 • Breu “curriculum vitae” dels autors/es del llibre

 

Títol del llibre:

 • Títol principal
 • Subtítol

 

Resum de l’obra:

 • Descripció del treball i breu resum dels continguts, proposta de sumari, extensió aproximada, mostres de continguts (en el cas de que hi siguin disponibles).

5.- Criteris de selecció

Es prioritzaran els projectes de nous títols per a publicar segons els següents criteris:

 • Que l’obra contempli la totalitat dels continguts de les assignatures definits a la seva Guia Docent de PRISMA, així com en promogui l’assoliment de les seves competències específiques.
 • Que l’obra sigui vàlida com a manual de classe per a més d’una assignatura de les titulacions impartides a la universitat.
 • Que l’obra contempli tant continguts teòrics de l’assignatura, com continguts pràctics (problemes, exercicis, pràctiques, etc...).
 • La disponibilitat pressupostària per a l’edició dels llibres.

6.- Condicions de publicació de les obres

 • Els llibres seran publicats per la UPC sota la marca Iniciativa Digital Politècnica.
 • Els llibres han d’estar preferentment escrits en l’idioma d’impartició de les assignatures en les quals s’utilitzarà.
 • Els autors de les obres es responsabilitzen de l’originalitat dels continguts, així com de la disponibilitat de les corresponents llicències per a la incorporació de possibles continguts de tercers.
 • Es prioritzarà la distribució i disponibilitat dels llibres en format digital, facilitant també la còpia d’exemplars en format paper mitjançant serveis d’impressió sota demanda.
 • Els autors del llibres hauran de signar, previ a la seva publicació, el contracte de drets d’autor corresponent. (http://www.upc.edu/idp/ca/pla-publica-digital-2010-2014/upcgrau-upcpostgrau/model-de-contracte-amb-els-autors/view)
 • L’entrega dels originals haurà de seguir les pautes marcades per Iniciativa Digital Politècnica.
 • Un cop publicats els llibres s’han d’incorporar a la bibliografia bàsica de les Guies Docents de PRISMA de les assignatures corresponents.
 • Tots els llibres seguiran un procés de revisió lingüística segons les pautes marcades pel Servei de Llengües i Terminologia, el qual serà validat i aprovat pels autor/es dels treballs.

7.- Autoria

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que els beneficiaris dels ajuts consenten tàcitament:

 • Que les publicacions editades en versió electrònica seran consultables en text complet des dels Sistemes d’Informació de la universitat així com des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UPC.
 • La Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals potencia l’accés obert a Internet de les obres publicades per tal d’incrementar la visibilitat i l’impacte dels autors de la universitat, per la qual cosa els llibres digitals publicats en aquesta convocatòria podran ser accessibles a Internet sota una llicència Creative Commons CC un cop hagin passat tres anys des de la data de la seva publicació i de mutu acord amb els autors o de forma immediata si l’autor/s ho fan constar a la sol·licitud.

8.- Entrega d’originals