Implementació a la UPC

Integrat amb altres sistemes d'informació de la universitat.

1. Integració amb LDAP

La configuració de l’OJS de la UPC permet doble autentificació. Validació amb usuari i password de la UPC per usuaris de la Universitat (LDAP), i validació contra la base de dades de OJS per usuaris no UPC.

2. Integració amb UPCommons

Per tal de integrar el OJS amb el repositori institucional de la UPC (UPCommons), s’ha modificat el codi de OJS canviant, dintre del flux de treball, la part corresponent a la publicació dels números de la revista.

En el moment de fer la publicació del número de la revista dintre de OJS, tant els articles com les seves metadades queden dipositades a UPCommons, i aquest retorna a OJS l'adreça assignada per cada item.

D’aquesta manera en OJS quan s’accedeix a llegir un article des de OJS, es redirecciona a UPCommons. També aconseguim un reaprofitament de metadades OJS / DSpace.

3. Gestió del DOI de la UPC

OJS permet la generació automàtica d’identificadors d’objectes digitals (DOI) per als diferents articles publicats mitjançant la plataforma. El que no permet la plataforma es fer el registre del DOI en la agencia de registre corresponent, CrossRef en el cas de la UPC.

Des de IDP s’ha fet un aplicatiu per tal de gestionar el DOI de la UPC (GesDOI), el qual genera automàticament el fitxer XML amb la informació de registre per CrossRef.