Procés d'edició

Facilitem la gestió dels fluxos de treball en l'edició de revistes.

El servei Revistes UPC dona suport als processos d'edició i publicació de la revista:

  • Tramesa d'originals per part dels autors.
  • Selecció de revisors per parells, per part dels editors.
  • Gestió dels processos de comunicació entre els editors, els revisors i els autors.
  • Processos de correcció.
  • Processos de maquetació.
  • Correcció del document final.
  • Publicació d’un número de la revista.
  • Accés als articles publicats.