Innovation Ecosystem

Descobreix els espais d’excel·lència orientats a la promoció i la gestió dels diferents processos d’innovació que generem a la UPC i la seva comunitat d’stakeholders (investigadors, alumnes, antics alumnes, empreses incubades i altres). 

Volem aconseguir un major aprofitament de les sinèrgies que necessàriament han de sorgir de la integració d'àrees interrelacionades que persegueixen un mateix fi, crear fonts d'innovació i augmentar la capacitat de generació d'innovació al servei del teixit productiu del territori i de la seva competitivitat.

Programa Emprèn UPC

Capacitació de talent en matèria d'innovació i emprenedoria.

Treballem l'emprenedoria sota la marca del programa EMPRÈN UPC, un programa orientat a la pre-incubació d'idees i projectes innovadors de la comunitat UPC, que articula diferents serveis de suport per desenvolupar el seu projecte.

Accedeix al web de Programa Emprèn

Incubació UPC

Preparació i filtratge de projectes d'acceleració corporativa.

Organitzem esdeveniments i generem serveis que promouen l'intercanvi de coneixement d'oportunitats i la creació de sinèrgies entre els projectes, les empreses incubades i la pròpia UPC i/o altres agents externs del nostre ecosistema.

Accedeix al web Parc UPC

Corporate Venturing & Innovation HUBs

Aliances amb empreses per la generació d'innovació oberta a través dels HUB d'Innovació.

Facilitem a les empreses que vulguin innovar, aquells elements necessaris per tal d'ajudar-les en la seva estratègia de Corporate Venture, posicionant-se com a partner dels UPC Innovation Ecosystems.

Consulta el nostre leaflet.

Espais de creació UPC

Generació, creixement i maduració de projectes innovadors.

Proporcionem tant l'espai com les eines necessàries per dur a terme tasques de disseny i fabricació de prototipus en diferents espais de la corona UPC: 

Acceleració sectorial

Programes d'acceleració empresarial propis i en col·laboració.

L'Acceleració d'startups permet a les empreses validar d'una manera més ràpida el model de negoci, accedir a un segment més ampli de clients, millorar el posicionament de marca i arribar a nous mercats.

La UPC es posiciona com a líder i coordinadora de programes d'acceleració, tals com: