Presentació

La nostra missió és la d’incentivar i facilitar la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca desenvolupada a la UPC.

Des del Servei de Gestió de la Innovació (SGI), facilitem la transformació dels resultats de la recerca en productes i serveis, aconseguint així un impacte soci-
econòmic i posant en relleu el paper social i de difusió del coneixement de la UPC en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, la ciència i la tecnologia. Ajudem els nostres investigadors a introduir solucions innovadores al mercat. 

Paral·lelament, des del Servei de Gestió de la Innovació es dissenya i s'implementa els UPC Innovation Ecosystem, els quals es defineixen com a espais d’excel·lència orientats a la promoció i la gestió dels diferents processos d’innovació que es generen a la UPC, tals com els programes generats pel Programa Emprèn dirigit a estudiants i recent graduats, i els programes dirigits a les empreses ubicades al Parc UPC.

Equip Humà. Qui som?


Cristina Areste
Directora del Servei


Mathilde Cadene
Tècnica d'Innovació


Anna Duro
Administrativa Àrea Econòmica


Xavier Estaran
Tècnic d'Emprenedoria 


Jose Luis Grande
Tècnic d'Incubació


Laia Iglesias
Tècnica d'Emprenedoria


Elena López
Tècnica de Valorització i Transferència


Ximena Alejandra Silva Osorio
Tècnica d'emprenedoria


Sonia Touriño
Tècnica de Valorització i Transferència


Cristina Urpí
Tècnica Àrea Econòmica 


Elisabet Vilchez
Tècnica ESA-BIC Accelerator 


Eva Villalón
Cap de Valorització 


Marta Villarroya
Tècnica de Valorització i Transferència

Estructura. Com ho fem?

El Servei de Gestió de la Innovació està format per dues grans àrees:

VALORITZACIÓ

Creació d'Empreses 

Si vols crear una empresa de base tecnològica que tingui com orígen una tecnologia, software o patent desenvolupada a la UPC, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem: gestio.innovacio@upc.edu

Patents i Llicències

Si tens una nova invenció derivada d'una recerca portada a terme a la UPC i vols tramitar la sol·licitud d'una patent, o bé si ja tens publicada una patent i vols explotar-la comercialment, posa't en contacte amb nosaltres t'ajudarem: oficina.patents@upc.edu

INNOVATION ECOSYSTEMS 

Emprèn UPC

En el marc dels UPC Innovation Ecosystems, es treballa l'emprenedoria sota la marca del programa EMPRÈN UPC, un programa orientat a la preincubació d'idees i projectes innovadors de la comunitat UPC. La creació d'Espais Emprèn UPC a tots els seus campus persegueix l'objectiu principal d'impulsar l'esperit emprenedor dels estudiants i recent titulats, i esdevenir un motor per a la creació d'empreses de base tecnològica, seguint uns itineraris ad hoc.

Si ets un estudiant o recent titulat que necessites un espai per desenvolupar la teva idea de negoci, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem: espai.empren@upc.edu

Espais de creació UPC

Espais i eines necessàries per dur a terme tasques de disseny i fabricació de prototipus. Iniciativa de caràcter local, que ofereix a qualsevol persona la possibilitat de desenvolupar les seves idees i productes per si mateixos sense haver de derivar parts del procés a externs o empreses per manca de recursos. Es tracta d'espais compartits on el treball col·laboratiu entre professionals membres de l'ecosistema facilita la creació de nous projectes i idees, per tal d'avançar en la seva usabilitat i viabilitat tecnològica.

Els laboratoris de Fabricació Digital i/o Espais de Creació amb els quals compta la UPC disposen d'eines com impressores 3D, fresadores CNC i talladores làser, accessibles per a tota la comunitat de l'UPC Innovation Ecosystems. 

Incubació UPC

La generació de comunitat és un dels objectius que persegueix l'àrea d'incubació dels UPC Innovation Ecosystems. Els actors que formen part d'aquest ecosistema innovador de la UPC poden aprofitar les sinergies de la resta d'agents i infraestructures d'aquest entorn: talent, projectes, empreses, acceleradores, grans corporates, inversors, investigadors, centres tecnològics. La incubadora UPC permet ajudar a crèixer la cartera d'empreses incubades a l'ecosistema i augmentar la seva capacitat de lideratge per tal de convertir-les en projectes d'alt potencial i èxit.

Oferim espais i equipaments d'avantguarda en els campus; esdeveniments, conferències, meetups, tech fairs entre els membres de l'ecosistema; serveis de creixement, tals com planificació estratègica, programes d'acceleració, reptes, 

Si ets una empresa incubada o amb aspiració d'incubació al Campus UPC, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem: parcupc.info@upc.edu

Acceleració Sectorial

L'acceleració d'start ups permet a les empreses validar d'una manera més ràpida el model de negoci, accedir a un segment més ampli de clients, millorar el posicionament de marca i arribar a nous mercats. Dins el UPC Innovation Ecosystems treballem intensament en el direccionament cap al mercat i la preparació per abordar noves fases, un cop el model de negoci i la proposta de valor ja han estat desenvolupats. Addicionalment, s'implementen programes, espais i serveis a mida a raó de l'especialització de cada UPC Innovation Ecosystems. L'objectiu final és que les start ups accelerades puguin crèixer en el menor temps possible i desenvolupin models de negoci estables, repetibles i escalables. 

Si ets una start up amb vocació d'acceleració, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem: parcupc.info@upc.edu

Corporate Venturing & Innovation Hubs

Desenvolupem eines de Corporate Venture dins els UPC Innovation Ecosystems per tal de facilitar a les empreses que vulguin innovar aquells elements necessaris per tal d'ajudar-les en la seva estratègia de Corporate Venture, posicionant-les com a partners dels UPC Innovation Ecosystems. 

Els Hubs d'Innovació són el marc conceptual que engloba l'aliança entre la UPC i una Corporate per tal d'articular aquelles activitats en pro de la generació d'innovació incremental i disruptiva per l'empresa. 

Disposem d'espais de col·laboració entre les grans corporacions i els projectes innovadors sorgits de la UPC, per tal d'afavorir la generació d’Open Innovation i millorar així la competitivitat de les empreses a través de la proposta de programes i serveis definits. 

Si ets una gran empresa amb l'interès d'afavorir el networking amb empreses d'alt nivell tecnològic ubicades en un Parc Universitari, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem: parcupc.info@upc.edu.

 

Xarxes R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca UPC

AccesCat

Xarxa d'Innovació d'Accesibilitat de Catalunya.Coordinada amb la UB.

https://accesscat.net/

BlueNetCat

Xarxa Marítima de Catalunya focalitzda en economia blava. Coordinada per la UPC. 

https://www.bluenetcat.eu/es/

H2CAT

Xarxa catalana d'Innovació I escalabilitat del coneixement en tecnologies diferencials de l'hidrogen renovable. Coordinada per EURECAT. 

https://xarxah2cat.org/

I4Kids

Pediatric Innovation Hub 

Coordinada per l'Hospital Sant Joan de Déu i té com a objectiu innovar en l'àmbit de la pediatria 

https://www.innovation4kids.org

TECSAM

Coordinada per l'Hospital Sant Joan de Déu. Focalitzada a innovar en salut mental. 

https://tecsam.org/es/

XARFA

Xarxa en fabricació additiva de Catalunya. Coordinada per la Fundació CIM (UPC al patronat).

https://xarfa.org/es/

Xarxa Agritech


 

Coordinada per IRTA.

https://www.xagritech.net

XARTEC SALUT 

Coordinada per la UPC. 

https://xartecsalut.com/ca/

Contacte. On som?

Servei de Gestió de la Innovació
Email: gestio.innovacio@upc.edu
Telèfon: 93. 4137622

Campus Diagonal Nord
Edifici VX (Vèrtex), S1
Pl. Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona