Aridditive S.L.

Activitat

Aridditive S.L. és un projecte centrat en el desenvolupament i la comercialització d'impressores 3D de materials cementicis (morter o formigó) en el sector de la construcció. S’adreça a empreses dedicades a la construcció de prefabricats i mobiliari urbà, per tal de reduir el temps, el cost i el material de fabricació.


Producte

La tecnologia ha arribat a crear un capçal d’impressió que controla amb circuit tancat els paràmetres com la pressió, la temperatura i la humitat. Al mateix temps, també calcula la capacitat d’additivació en punta, per tal d’accelerar el temps de fraguat dels materials.

La solució consisteix en una extrusora que permet l'ús de material bicomponent (morter i additius) sota demanda i control per llaç tancat per monitorar en temps real les condicions de pressió i temperatura a la sortida del broquet.


Contacte