Comparteix:

Cursos i mòduls

Des de l'INTEXTER oferim la possiblitat a qualsevol empresa de fer el seu propi curs a mesura adaptat a les necessitats específiques requerides. Aquests cursos s'ofereixen sota demanda, i de manera esporàdica, per iniciativa pròpia del personal de l'INTEXTER.

Aquí podràs trobar quins són els mòduls bàsics que oferim, però no dubtis en consultar-nos per qualsevol petició especial. També trobaràs quins són els últims cursos que hem impartit.

M1: Classificació i propietats de les fibres tèxtils

Curs bàsic

Es proporcionen les nocions bàsiques que permeten conèixer les propietats de les fibres tèxtils principals; així com la seva classificació, definició, propietats i aplicacions.
A més, també s'estudien les propietats de les mescles més corrents, així com la normativa relativa a l'etiquetat dels productes tèxtils.

Duració: 3h

 1. Matèries primeres
 2. Mescles habituals
 3. Etiquetat

M2: Obtenció de fibres químiques

Aquest mòdul proporciona les nocions bàsiques d'obtenció de les fibres químiques més comunes. Es descriuen els tipus de filatura més emprats, amb exemples de polièster i acrílic. A més, s'expliquen els processos d'estirament i texturació per a l'obtenció de fil amb propietats tèxtils.

Duració: 3h

 1. Filatura per fusió
 2. Filatura humida
 3. Filatura en sec
 4. Estirat de les fibres químiques
 5. Texturat de les fibres químiques

M3: Obtenció de substrats tèxtils

Curs bàsic

En el present mòdul s'expliquen quins són els principals processos de filatura i teixiduria emprats en l'obtenció de teixits.

Duració: 3h

 1. La filatura
 2. Teixits de calada
 3. Teixits de punt

M4: Aspectes i propietats de les fibres

Cont. mòdul 1

A aquest mòdul s'expliquen conceptes fisicoquímics i mecànics de les fibres, com la morfologia (cristal·linitat, orientació,...) i la relació entre aquests.

Duració: 8h

 1. Morfologia de les fibres tèxtils
 2. Propietats físiques
 3. Propietats mecàniques
 4. Propietats tèrmiques
 5. Propietats químiques i de sorció

M5: Teles no teixides

En aquest mòdul es veuen tots els aspectes referents al procés de producció de les teles no teixides

Duració: 8h

 1. Què és un no-teixit?
 2. Mercat dels no-teixits a Europa
 3. Aplicacions dels no-teixits
 4. Etapes productives en l'obtenció d'un no-teixit
 5. Modes de formació del vel
 6. Modes de consolidació del vel
 7. Acabats dels no-teixits
 8. Procés productiu de Freudenberg
 9. Operacions del procés de Freudenberg
 10. Caracterització física dels no-teixits

M6: Avaluació de la qualitat dels teixits

En el present mòdul s'estudien les propietats fisicoquímiques dels teixits, així com les propietats sensorials i de fabricació.

Duració: 10h

 1. Introducció
 2. Comportament davant tensions en sentit axial
 3. Comportament davant tensions multiaxials
 4. Comportament davant esforços de flexió
 5. Fricció i rugositat
 6. Pilling i Abrasió
 7. Comportament davant fluids líquids i vapors
 8. Conductivitat tèrmica
 9. Conductivitat elèctrica
 10. Confeccionabilitat
 11. Confort
 12. Comportament davant el foc

M7: Aprests i acabats

Fonaments de l'acabament de teixits i els seus aprests.

Duració: 5h

 1. Coneixement dels productes químics d'aplicació (resines, suavitzants, silicones, fluorocarbons, etc.)
 2. Formulacions
 3. Processos d'aplicació
 4. Control dels processos

M8: Recobriments i laminat

Aquest mòdul permet obtenir un bon coneixement sobre laminat, específicament d'adhesius i termosoldables.

Duració: 5h

 1. Sistemes d'aplicació, resines i fibres
 2. Preparació i control al laboratori

Properament disponibles

Properament disponibles

Curs de formació bàsica per al sector comercial

Per a qui està destinat?

Aquest curs està pensat pels treballadors de cara al públic del comerç de moda, dotant-los d'un coneixement que els permeti oferir un tracte diferencial als clients.

Quins continguts té?

El present curs està conformat pels mòduls 1 (classificació i propietats de les fibres textils) i 3 (conceptes fonamentals d'obtenció de substrats tèxtils), adaptats especialment a la companyia on s'hagi de desenvolupar el curs.

Altres

 • La responsable d'aquest curs és la Diana Cayuela.
 • La durada d'aquest curs és de 6h.

 

Curs de formació en teles no teixides

Per a qui està destinat?

El curs de teles no teixides està destinat a personal de planta i de I+D+i involucrat en la fabricació i desenvolupament de teles no teixides.

Quins continguts té?

Aquest curs està conformat pels mòduls 1 (classificació i propietats de les fibres textils), 2 (obtenció de fibres químiques), 4 (aspectes i propietats de les fibres) i 5 (teles no teixides), adaptats especialment a la companyia on s'hagi de desenvolupar el curs.

Altres

 • El responsable d'aquest curs és el Jose Antonio Tornero.
 • La durada d'aquest curs és de 21h.