Formació

Un dels objectius de l'Intexter és la formació de tècnics i investigadors per mitjà de la docència amb cursos de tercer cicle i Màsters Universitaris, així com la formació tecnològica adreçada als tècnics del sector en forma de seminaris, cursos de postgrau i cursos a mida per a empreses