Comparteix:

Organigrama

Direcció

Responsables tècnics 

El Patronat

El Patronat de l'INTEXTER és l'òrgan de participació de l’entorn social i industrial a la definició dels criteris i de les prioritats en el plantejament estratègic de l’INTEXTER des de l'any 2008. El seu actual president és en Josep M. Mestres.