Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació

Imatge de l'IntexterL'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya, dotat d'estructura funcional i administrativa pròpia i que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins.

Creat l'any 1954 fou declarat oficial per decret de 10 de juny de 1964 i l'any 1987 fou nomenat Laboratori Auxiliar de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya.

L'INTEXTER, per resolució de 20/XII/96 de la Generalitat de Catalunya, és una entitat col•laboradora del seu Departament de Medi Ambient per la concessió d'etiquetes ecològiques de la UE en els següents productes: a) roba de llit i samarretes i b) detergents per al rentat domèstic.

L’Intexter està acreditat per a la realització d’assajos de productes tèxtils (acreditació núm. 443/LE737) i per a la realització d’assajos d’aigües (acreditació núm. 443/LE1016). Aquestes acreditacions es poden consultar a la pàgina web.

Contempla dues àrees complementàries que abasten des del procés i desenvolupament de productes i tecnologia, fins a l'establiment dels mecanismes més adequats per a obrir vies de transferència de tecnologia i de cooperació amb la indústria, tot això per mitjà de projectes de R+D. Un altre objectiu de l'Institut és la formació de tècnics i investigadors per mitjà de la docència amb cursos de tercer cicle universitari.

Es realitzen les següents activitats:

-Estudis i investigacions industrials
-Assistència tècnica
-Anàlisis i assaigs
-Control de qualitat
-Defectes de fabricació
-Peritacions, dictàmens i informes tècnics
-Normalització
-Cursos, simposis, conferències
-Publicacions i formació docent
-Relacions nacionals i internacionals


Participa en Projectes Europeus com: BRITE-EURAM, SPRINT, FORCE, LIFE, CRAFT, TEMPUS.

Pertany a les associacions internacionals de recerca i transferència de tecnologia següents:
GEDRT (European Group for the Development of Textile Research)
TEXTRANET (The European Textile Network for Technology Transfer)
AUTEX (Association of Textile Universities)

A l'àmbit nacional participa a Projectes CIRIT, Comissionat per a Universitats i Recerca, CICYT i DGICYT (MEC). Des del passat mes de febrer de 2013 és membre de INNOTEX Center, un Centre referent en R+D per a la indústria global, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

Un gran nombre dels seus professors i investigadors forma part de Comitès de Normalització (ISO, CEN, UNE).

Edita el "Boletín del INTEXTER" (publicació científica semestral).