Comparteix:

Fashion Earth Alliance

Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform, and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries

Descripció

Els orígens del projecte es troben en l' escassetat de personal qualificat en la indústria tèxtil i de la moda. A causa del tancament massiu de les últimes dècades, el sector ha perdut atractiu per als joves i avui dia les empreses tèxtils tenen cada vegada més dificultats per atraure nou talent, especialment amb habilitats digitals avançades.

D'altra banda, el projecte respon a la necessitat d'una transició verda i sostenible de la indústria tèxtil. La moda és considerada com una de les indústries més contaminants, en part per les tendències recents com el fast fashion.

Les pimes i els (futurs) treballadors de les pimes necessiten desenvolupar més competències en moda verda, per impulsar la transformació verda del sector. Aquestes competències s' haurien d' adquirir ja durant la formació professional i universitària dels futurs treballadors tèxtils considerats entre les indústries més contaminants tant en termes de producció com d' eliminació posterior.

Objectius

FEA-VEE contribueix a atraure més joves als sectors de la moda, els tèxtils i la confecció i, per tant, a produir nova mà d' obra reconeguda per la Formació Professional i Universitària, capacitada i competent per a les necessitats laborals del segle XXI, mitjançant formació en el treball i aprenentatge en contacte directe amb la indústria.

A més, el projecte té com a objectiu el desenvolupament en els sectors de la moda, els tèxtils i la confecció de models econòmics més verds, més circulars i sostenibles, així com més ètics i centrats en els valors del comerç just.

Més àmpliament, FEA-VEE vol establir un camí de reforma de la política d'Emprenedoria Verda per incorporar preocupacions de sostenibilitat dins de la planificació empresarial, alhora que promou l'esperit empresarial a través de la posada en marxa i la incubació, així com les habilitats i competències empresarials entre la força laboral dins de les institucions educatives i després de la graduació com a part de l'aprenentatge permanent.

Entre les activitats del projecte FEA-VEE, l'associació del projecte participarà en la creació de materials de formació innovadors per a professors i formadors en el sector tèxtil. A més, es preveu la implementació d' una plataforma de cooperació transnacional per connectar estudiants i treballadors amb oportunitats de formació i pràctiques a tot Europa. Finalment, alguns socis s'encarregaran de l'organització de cursos curts de mobilitat per a estudiants que es duran a terme a Alemanya i Espanya.

Responsables equip UPC

José A. Tornero (responsable)

Francesc Cano, M. Carmen Domènech, Carla Fité

Pàgina web

https://fea-vee.eu/es/

Identificació projecte

101055934 -ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE - Programme: ERASMUS2027