Comparteix:

Assaigs per a la indústria

Dins l’àrea d’assaigs per a la indústria, es manté un contacte intens amb les empreses del sector i reben especial atenció els aspectes mediambientals i la recerca de tecnologies netes. 

L’Institut compta amb les tècniques més modernes d’anàlisi i plantes pilot per a estudis de depuració d’aigües i afluents industrials. Es disposa també dels assaigs adequats per a l’avaluació ecotoxicològica i del servei histopatològic per a l’estudi de tòxics i contaminants.

L’INTEXTER participa en projectes de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (programes PROFIT) i de la Comunitat Europea (programes CRAFT, Projectes Integrats i Xarxes Europees d’Excel·lència).

També ajuda a les empreses del sector per participar en els programes d’ajut a la recerca esmentats.