Comparteix:

Informe de dictamen

És l’exposició d'una opinió sobre la qüestió sotmesa a dictamen.