Vés al contingut (premeu Retorn)

Programació Econòmica

El pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o ingressos que es preveu realitzar o liquidar durant l’exercici.

La gestió del pressupost es fa de conformitat amb la Llei general pressupostària, la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, la Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya, i d'acord amb el que disposa el Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, les bases d'execució del pressupost i altres normes concordants.