Comparteix:

Avaluació del PDI

La Universitat Politècnica de Catalunya  considera l’avaluació de l’activitat acadèmica del Personal Docent i Investigador una peça clau per a la millora de la qualitat de l’activitat del professorat.

L’activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, l’estudi, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la transferència i la valoració del coneixement, i l’extensió universitària, així com les activitats de direcció i de coordinació que duu a terme el personal docent i investigador.