Comparteix:

Promoció de la millora i la innovació de l'activitat docent

 L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) col·labora amb el PDI i amb les unitats acadèmiques donant suport a les actuacions adreçades a millorar els processos d'aprenentatge, d'acord amb els plantejaments del model docent de la UPC.

Per tal d'assolir aquest objectiu, entre d'altres actuacions, l'ICE col·labora en la incorporació efectiva de les TIC a la docència, i proporciona informació i suport en la implantació de metodologies docents. En aquest sentit es destaquen el suport i desenvolupament de projectes TIC, les Factories i les actuacions de, coordinació en el desenvolupament i manteniment, proposta de millores i promoció de la utilització de la plataforma Atenea.