Comparteix:

La UPC al Ranking CYD

De manera similar a com succeïa amb U-Multirank, el rànquing CYD caracteritza les universitats comparant els seus resultats amb els del conjunt de les institucions. En aquest cas, es consideren tres grups de rendiment: Rendiment alt, identificat amb un 1; Rendiment mig, identificat amb un 2; i Rendiment baix, amb un 3. El valor 4 o "-" s'utilitza quan no es disposa de dades d'aquella institució per a l'anàlisi.

Si bé un cop feta aquesta assignació els editors consideren també que no hi ha cap justificació metodològica que permeti definir un indicador compost a partir del qual ordenar les  institucions, en aquest apartat es facilita informació dels resultats de la UPC a les diferents edicions del ranking CYD, entesos aquests com a quantitat de valoracions de rendiment alt, mig, baix que ha anat obtenint en les classificacions en què ha participat cada any.