Comparteix:

Contractació

 

Nomenament per la prestació d'activitats docents, seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències o col·laboracions a l'empara de l’article 310 de la LCSP 9/2017 

 

(Nova versió - actualització 28 de març de 2023)

Preguntes freqüents. Procediments de compra menor

versió 2.3 [pdf]

Manual de compres de la UPC
(web SCAC)


Manual d'usuari de l'IG4S

Nova versió 5.1 [pdf]

Principals novetats

Les principals novetats d'aquestes versions:

  • Versió 5.1 del Manual d'IG4S: Revisió del contingut. Nou botó per obligar a informar el Motiu d'elecció del proveïdor.
  • Versió 2.3 de les FAQ
    - Modificació de la resposta a la pregunta 25.