Comparteix:

Ajuts MOBINT de l’AGAUR


Els imports i informació que s'indiquen corresponen al curs 2013-2014, a títol orientatiu.

Les bases de la convocatòria es faran públiques a través del web de l'AGAUR: www.gencat.cat/agaur
i se'n farà difusió a través dels centres UPC.

 

 

Ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu Erasmus i altres programes de mobilitat en què participin les universitats catalanes.

 

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència d’Ajuts Universitaris I de Recerca (AGAUR) convoca anualment diverses línies de beques que tenen per objecte concedir ajuts als estudiants que efectuen una estada acadèmica a l’estranger.

Per al curs 2013-2014 les modalitats de les beques “MOBINT” de l’AGAUR van ser les següents:

  • Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa europeu Erasmus adreçada als estudiants de les universitats catalanes.
  • Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional adreçada als estudiants de les universitats catalanes.

 

Per al curs 2013-2014, l’import de l’ajut era de 200euros al mes, fins a un màxim de 6 mesos finançables (l’ajut màxim total era de 1.200euros).

 

Per tal de poder optar a l’ajut MOBINT de l’AGAUR calia complir una sèrie de requeriments acadèmics. El principal, era el de nota mitjana. La nota mínima requerida per a la presentació de la sol·licitud era tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada de 5,70 de l'expedient per a les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura o de 6,30 per a la resta de branques de coneixement.

 

El criteri principal per a l’atorgament dels ajuts MOBINT és l’acadèmic, però altres criteris com el coneixement i nivell de la llengua de la universitat de destinació, o el país de destinació, afegeixen puntuació en la valoració de les sol·licituds.

Podeu obtenir més informació d’aquesta convocatòria a la pàgina web de l’AGAUR: www.gencat.cat/agaur .

 

El període de presentació de sol·licituds al curs 2013-2014 va ser des del 03/07/2013 fins al 03/08/2013.

 

Més informació : beques_agaur@agaur.gencat.cat