Comparteix:

Convocatòria d'ajuts Erasmus+ 2023-2024 per a estades intensives mixtes de curta durada (Blended Intensive Programs - BIP)

Es convoquen ajuts per al finançament d'estades de curta durada per a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster de la UPC, que participin en un Blended Intensive Program (BIP)

Els BIP son programes breus i intensius organitzats conjuntament per, com a mínim, 3 universitats participants en el programa Erasmus+. Combinen una mobilitat física a l’estranger de curta durada (com a mínim 5 dies i màxim 30 dies) amb un component d’aprenentatge virtual.

El Programa Erasmus+ per a BIP, finança la realització de la mobilitat física dels estudiants en el lloc escollit per la universitat coordinadora* i té una dotació econòmica de

  • 70€/dia per estades de fins a 14 dies
  • 50€/dia a partir del 15è fins a 30è dia.

A l'import total calculat en funció de la durada d’estada, es podran afegir fins a dos dies addicionals en concepte de viatge.

A més, amb l’objectiu d’arribar a estudiants de tots els àmbits i afavorir-ne la inclusió, la convocatòria compte amb ajuts complementaris per a beneficiaris/àries amb menors oportunitats (becaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern Basc; persones que pateixin una discapacitat legalment reconeguda; i estudiants amb estatus de refugiats).  

Per poder sol·licitar l’ajut, cal estar matriculat/da en una titulació oficial de grau o màster de la UPC i estar admès/a en algun dels BIPS oferts en el cens de BIPS.

El període per sol·licitar els ajuts comprèn des de l'1 octubre de 2023 fins al 10 de maig de 2024.  

Les persones interessades poden consultar el text de la convocatòria a través d'aquest enllaç.

Per a més informació i consultes podeu escriure’ns a: oficina.mobilitat.internacional at upc.edu.

*Els països de destinació són els estats membre de la UE o de tercers països associats al Programa Erasmus+.