Els valors UPC


Els valors UPC


Responsabilitat social

Responsabilitat social

Les polítiques i les actuacions més rellevants que la UPC du a terme en aquest àmbit.

Igualtat a la UPC

Igualtat d'oportunitats

La UPC promou la igualtat dins la comunitat universitària i també a la societat a què serveix.

Sostenibilitat

Sostenibilitat

Plans, serveis i recursos per aconseguir que la Universitat sigui una institució sostenible.

Cooperacio

Cooperació i solidaritat

La UPC s'implica, a través dels seus membres, en projectes de cooperació i voluntariat.