Presentació d'iniciatives

En aquesta plataforma caldrà introduir la informació següent:  

  • Nom de la iniciativa.
  • Nom de les persones  que hi participen o de l'equip que la lidera.
  • Dades de contacte.
  • Àmbit de la iniciativa (docència-aprenentatge, recerca-transferència o gestió).
  • Objectius que pretén assolir
  • Breu descripció, d'una extensió màxima de 300 paraules. És important incloure-hi l’aportació de la iniciativa quant a perspectiva de gènere, sostenibilitat, inclusió i equitat-solidaritat. 
  • S’hi pot annexar la documentació que es consideri per completar la proposta.