Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / PRESSUPOST UPC / Hemeroteca

Hemeroteca

Pressupost UPC exercici 2020
Aprovació del Pressupost 2020 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2020) (obriu en una finestra nova)
Acord CS/2019/07/02, de 23 de desembre de 2019, pel qual s'aprova el pressupost 2020 de la UPC - Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 03/12/2019 - Document aprovat pel Consell de Govern d'11/12/2019 - Document aprovat per la Comissió Econòmica CS de16/12/2019
Pressupost UPC exercici 2019
Aprovació del Pressupost 2019 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2019) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/07/02 de 17 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el pressupost de la UPC 2019 - Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Infrastructures i Economia del Consell de Govern de 4 de desembre de 2018 - Document amb l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2018 - Document aprovat pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2018
Pressupost UPC exercici 2018
Aprovació del Pressupost 2018 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2018) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/01/02. Vist l'acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 2018, l'informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves bases i les tarifes 2018.
Pressupost UPC exercici 2017
Pressupost UPC exercici 2016
Aprovació del Pressupost 2016 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Pressupost UPC exercici 2015
Aprovació del pressupost UPC 2015 (Pressupost, bases i tarifes) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Pressupost UPC exercici 2014
Aprovació del pressupost UPC 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 18/2014. Vist l’acord 47/2014 del Consell de Govern de data 18 de març de 2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i la comunicació del director general d’Universitats de data 21 de març del 2014, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2014, tal com consta al document CS 5/3 2014.
Aprovació de les tarifes 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.
Pressupost UPC exercici 2013
Aprovació del projecte de pressupost UPC 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 16/2013. Vist l'acord 22/2013 del Consell de Govern de data 15 de març de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2013 i les seves bases d'execució, tal com consta al document CS 9/3 2013.
Aprovació de les tarifes 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 2/2013. Vist l'acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.
Pressupost UPC exercici 2012
Aprovació del pressupost UPC 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 26/2012. Vist l’acord 59/2012 del Consell de Govern de data 2 de maig de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost UPC 2012 (condicionat a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1 - Remuneracions de Personal), i les Bases d’execució tal com consta al document CS 5/5 2012.
Aprovació de les tarifes 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.