Vés al contingut (premeu Retorn)

PRESSUPOST UPC

Hemeroteca

Pressupost UPC exercici 2019
Aprovació del Pressupost 2019 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2019) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/07/02 de 17 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el pressupost de la UPC 2019 Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Infrastructuresi Economia del Consell de Govern de 4 de desembre de 2018 Document amb l’informe favorable de la Comissió Econòmica delConsell Social de 10 de desembre de 2018 Document aprovat pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2018
Pressupost UPC exercici 2018
Aprovació del Pressupost 2018 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2018) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/01/02. Vist l'acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 2018, l'informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves bases i les tarifes 2018.
Pressupost UPC exercici 2017
Pressupost UPC exercici 2016
Aprovació del Pressupost 2016 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Pressupost UPC exercici 2015
Aprovació del pressupost UPC 2015 (Pressupost, bases i tarifes) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Pressupost UPC exercici 2014
Aprovació del pressupost UPC 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 18/2014. Vist l’acord 47/2014 del Consell de Govern de data 18 de març de 2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i la comunicació del director general d’Universitats de data 21 de març del 2014, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2014, tal com consta al document CS 5/3 2014.
Aprovació de les tarifes 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.
Pressupost UPC exercici 2013
Aprovació del projecte de pressupost UPC 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 16/2013. Vist l'acord 22/2013 del Consell de Govern de data 15 de març de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2013 i les seves bases d'execució, tal com consta al document CS 9/3 2013.
Aprovació de les tarifes 2013 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 2/2013. Vist l'acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.
Pressupost UPC exercici 2012
Aprovació del pressupost UPC 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 26/2012. Vist l’acord 59/2012 del Consell de Govern de data 2 de maig de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost UPC 2012 (condicionat a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1 - Remuneracions de Personal), i les Bases d’execució tal com consta al document CS 5/5 2012.
Aprovació de les tarifes 2012 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.
Pressupost UPC exercici 2011
Aprovació del pressupost UPC 2011 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 57/2010. Vist l'acord núm 147/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2011 condicionat a l'autorització de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1, tal com consta al document CS 4/12 2010.