Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / PRESSUPOST UPC / Hemeroteca

Hemeroteca

Pressupost UPC exercici 2022
Aprovació del Pressupost 2022 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2022) (obriu en una finestra nova)
Acord CS/2021/07/04, de 21 de desembre de 2021, del Consell Social, pel qual s'aprova el pressupost de la UPC per a l'exercici 2022 - Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 09/12/2021 - Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 13/12/2021 - Document aprovat pel Consell de Govern de 17/12/2021
Pressupost UPC exercici 2021
Aprovació del Pressupost 2021 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2021) (obriu en una finestra nova)
Acord CS/2020/06/01, de 21 de desembre de 2020, del Consell Social, pel qual s'aprova el pressupost 2021 de la UPC - Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 02/12/2020 - Document aprovat pel Consell de Govern de 9/12/2020 - Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 14/12/2020
Aprovació de la modificació de l'article 13 de les Bases d'Execució del Pressupost 2021 de la UPC (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2020/06/17, de 21 de desembre de 2020, pel qual s’aprova la modificació de l’article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 de la UPC - Document aprovat pel Consell de Govern de 9/12/2020 - Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 14/12/2020
Pressupost UPC exercici 2020
Aprovació del Pressupost 2020 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2020) (obriu en una finestra nova)
Acord CS/2019/07/02, de 23 de desembre de 2019, pel qual s'aprova el pressupost 2020 de la UPC - Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 03/12/2019 - Document aprovat pel Consell de Govern d'11/12/2019 - Document aprovat per la Comissió Econòmica CS de16/12/2019
Pressupost UPC exercici 2019
Aprovació del Pressupost 2019 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2019) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/07/02 de 17 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el pressupost de la UPC 2019 - Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Infrastructures i Economia del Consell de Govern de 4 de desembre de 2018 - Document amb l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2018 - Document aprovat pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2018
Pressupost UPC exercici 2018
Aprovació del Pressupost 2018 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2018) (obriu en una finestra nova)
Acord CS 2018/01/02. Vist l'acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 2018, l'informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves bases i les tarifes 2018.
Pressupost UPC exercici 2017
Pressupost UPC exercici 2016
Aprovació del Pressupost 2016 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Pressupost UPC exercici 2015
Aprovació del pressupost UPC 2015 (Pressupost, bases i tarifes) (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Pressupost UPC exercici 2014
Aprovació del pressupost UPC 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm 18/2014. Vist l’acord 47/2014 del Consell de Govern de data 18 de març de 2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i la comunicació del director general d’Universitats de data 21 de març del 2014, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2014, tal com consta al document CS 5/3 2014.
Aprovació de les tarifes 2014 (obriu en una finestra nova)
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.
Pressupost UPC exercici 2013