Vés al contingut (premeu Retorn)

La missió del Gabinet consisteix en donar suport als òrgans de govern de la universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d’actuació i retre comptes als grups d’interès.

mapaimatgesv5.png Verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions Seguiment i Acreditació TOTQ Observatori de   rànquings Responsabilitat social a la   UPC Planificació estratègica Politica de qualitat infoPDI Règim de dedicació del PDI Avaluació dels mèrits docents Avaluació dels mèrits de gestió Encàrrec docent del professorat Avaluació del PDI temporal Punts direcció i coordinació Portal de dades i indicadors Llibre de dades Quadre de comandament E-enquestes Enquesta d'inserció laboral Enquestes als doctorands Enquestes als doctors Planificació estratègica i garantia de la qualitat Planificació i avaluació del PDI Estadístiques i enquestes