Vés al contingut (premeu Retorn)

Què fem

Les nostres funcions consisteixen en,

  • Assessorar i donar suport a les unitats estructurals, en els àmbits de la planificació estratègica i de l’avaluació institucional, i en la millora i la certificació interna i externa de la qualitat de la seva activitat.
  • Coordinar el disseny i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat així com el seguiment i l’acreditació de les titulacions.
  • Realitzar el seguiment de la planificació acadèmica del PDI (encàrrec acadèmic, règim de dedicació, sistema de punts de l’activitat acadèmica, indicadors per la contractació), l’anàlisi de la seva activitat i avaluar la consecució d’objectius del personal (anàlisi de l’activitat docent, punts d’activitat, reconeixement docent, mèrits docents, de recerca i de gestió, ...).
  • Elaborar informes estadístics i indicadors d’activitat i de resultats fonamentats en l’anàlisi de dades, vetllant per la integració, fiabilitat i representativitat de la informació provinent de les diferents àrees d’activitat de la universitat, i fer la difusió amb caràcter oficial de les estadístiques generades, tant a nivell intern com extern.
  • Dissenyar, administrar, analitzar i elaborar els informes de resultats d’enquestes de satisfacció i estudis d’opinió dels agents d’interès sobre l’actuació docent, l'oferta formativa i de serveis de l’activitat de la universitat.
  • Donar suport als òrgans de govern de la universitat en els processos de caràcter transversal (observatoris d’activitat – rànquings –, responsabilitat social universitària, sistemes d’informació directiva, ...) tot aportant informació, anàlisi tècnica i estudis per fer-ne la corresponent difusió als grups d’interès.