Existeix un servei d'alerta de novetats?

L’opció "Subscripcions" ofereix als usuaris la possibilitat d'activar la recepció per correu electrònic d'avisos sobre els nous llibres dipositats a col·leccions concretes.

 Per fer efectiva aquesta recepció, els usuaris del dipòsit han de seguir els següents passos:

  • Iniciar una sessió al dipòsit, des del botó "Inicia sessió" del marge dret superior:
  • Els membres de la UPC han d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya LDAP UPC a l'espai "Inicia sessió > Inicia la sessió".
  • Els usuaris no UPC, previ registre, han d'autenticar-se a l'espai "Inicia sessió > Entrada (usuaris no UPC)".

  • En cas que un usuari no UPC hagi oblidat o vulgui canviar de contrasenya, ho pot fer en qualsevol moment posant el seu correu electrònic a http://upcommons.upc.edu/pfc/forgot (moment a partir del qual rebrà un correu amb un enllaç on poder entrar directament la seva contrasenya).
  • Activar l'opció "Perfil" des de l'espai personal que apareix al marge dret superior.

  • Si s'escau, personalitzar la  llengua amb què vol rebre les alertes, així com modificar/afegir les pròpies dades de contacte.
  • Seleccionar les col·leccions objecte d'interès des del menú desplegable existent a l'apartat "Subscripcions".

  • Si es vol cancel·lar una subscripció ja existent, activar el botó “Treure”, un cop seleccionada la mateixa.
  • En ambdós casos, activar sempre el botó inferior "Actualitza el perfil" (després de seleccionar o cancel·lar una subscripció concreta).