Quines són les condicions d'accés als continguts?

Tal i com ja s'ha detallat anteriorment, UPCommons. Llibres està dividit en dues grans comunitats, segons el nivell d’accés que està permès als llibres.

 

  • Accés obert: libres d'accés lliure a Internet, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
  • Comunitat UPC: llibres d'accés restringit als membres de la UPC, als quals s'hi pot accedir des dels ordinadors connectats a la xarxa UPC o des de fora de la xarxa (mitjançant el propi nom d’usuari i contrasenya corresponents a les intranets UPC o al Campus Virtual).
  • Els usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL i UIC) també poden accedir a part dels recursos d'accés restringit activant el filtre "Recursos contractats pel CSUC".

Aquesta llei reserva als autors els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública, i només permet als usuaris de les obres alguns usos concrets com són el dret de cita. En cas que es vulguin fer altres usos més permissius, cal obtenir l’autorització expressa dels autors i/o titulars dels drets d’explotació.

  • Addicionalment, els autors dels llibres dipositats en accés obert han concedit una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar-ne a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir el seu permís previ.
  • Les condicions d'ús establertes per aquestes llicències es poden consultar activant la icona identificativa de les mateixes (a la part inferior del registre del treball objecte de consulta):