Comparteix:

Presentació

L'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya creada al 1962, que té com a objectiu principal el foment de la investigació en el sector tèxtil i afins,  així com la cooperació industrial mitjançant la realització d’assajos, peritacions, treballs de normalització, homologació i certificació.

Fundat a l'any 1954 pel professor Daniel Blanxart, fou declarat centre oficial per Ordre Ministerial de 10.6.1964 (BOE del 3 d'agost). L'any 1987 fou nomenat Laboratori Auxiliar de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya i a l’any 1996 va ser declarat, entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient per la concessió d'etiquetes ecològiques de la UE en els següents productes: a) roba de llit i samarretes i b) detergents per al rentat domèstic (resolució de 20/XII/96 de la Generalitat de Catalunya).

L’Institut participa en projectes de R + D amb finançament públic local, estatal i europeu o bé en conveni amb empreses privades. Ha participat en diversos Projectes Europeus com: BRITE-EURAM, SPRINT, FORCE, LIFE, CRAFT, TEMPUS.

Un gran nombre dels seus professors i investigadors forma part de Comitès de Normalització (ISO, CEN, UNE).

La formació d’investigadors és un altre objectiu de l’Institut i per aquest motiu forma part de la direcció acadèmica del Programa de Doctorat interdepartamental d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, així com del Programa de Doctorat d’Enginyeria ambiental, tots dos de la UPC.

L’Institut es membre del Centre d’Innovació Tecnològica de la UPC  (CIT-UPC), està reconegut com a Centre desenvolupador TECNIO de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, forma part de la xarxa internacional Textile Transfer Network (TEXTRANET) i és soci de TEXFOR