Comparteix:

Acreditacions AQU

Les convocatòries que realitza l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al PDI son:

  1. Professorat Lector:
    Per sol·licitar l’acreditació el professorat necessita un certificat que emet el Servei de Personal.
    Aquest certificat s'obté de diferents serveis i aplicacions informàtiques d’aquesta universitat i es presenta en un format únic i estàndard que ha estat validat amb l’AQU.
     
  2. Professorat Agregat (acreditació de recerca):
  3. Catedràtic/a contractat/da (acreditació de recerca avançada):
       Per sol·licitar l’acreditació, el professorat necessita un certificat de les tesis doctorals dirigides que emet l’Escola de Doctorat             de la UPC.
 
  

Informació relativa a normativa, procediment i calendariPortal per al PDI

Adreça de contactePUC - Personal