Comparteix:

Qualitat dels serveis

Els serveis han incorporat elements d'innovació i millora en la seva gestió, com ara, per exemple, la determinació de prioritats, la fixació d'objectius, o la redefinició de processos que s'han vist plasmats en l'elaboració de plans estratègics o plans transversals, si aquests últims, a més a més, estan vinculats a diferents àmbits de la universitat.