Comparteix:

Cartes de serveis

 

La carta de serveis és un document escrit que informa públicament als usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.

En definitiva, una carta estableix:
  • El compromís de servei que s'assumeix per tal de donar resposta als requeriments de la comunitat universitària mitjançant l'establiment d'estàndards.
  • L'inici d’un nou model de gestió dels serveis públics, orientat a la gestió interna per processos i a l’obtenció de resultats amb nivells de qualitat òptims.

 

Relació de cartes de serveis: