Comparteix:

Rendició de comptes

El SGIQ marc de la UPC disposa d’un procés PT 08 Informació pública i rendició de comptes on s’especifica la sistemàtica per tal d’informar públicament i realitzar la rendició de comptes referent a totes les unitats acadèmiques i administratives de la UPC, així com a tots els programes formatius que es desenvolupen a la UPC.

Relació de documents :