La síndica de greuges

La síndica de greuges de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

La síndica de greuges de la Universitat s'encarrega de vetllar pels drets i llibertats de l'estudiantat, del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis referides al funcionament de la Universitat en tots els seus àmbits.

En l’exercici de la seva funció pot fer propostes per a la millora de la qualitat universitària i formular suggeriments. També pot actuar com a mediadora en conflictes dins de l’àmbit de la Universitat a petició de les parts.

En l’exercici de la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària, promou la convivència, la cultura ètica i les bones pràctiques.

Les seves actuacions no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeix pels principis d’independència, autonomia, confidencialitat i protecció de dades.

La síndica de greuges és elegida pel Consell Social i té un mandat de 4 anys.

Qui és?

 Anna Serra Tort 

 Va prendre possessió del càrrec el 5 de   setembre de 2022
                                              

Contacte

Edifici Rectorat. Planta 1
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

Tel.: 93 401 63 36

Horari: 9h a 14h

A/e: sindic.greuges@upc.edu
Com arribar-hi: plànols i transports

 Què fa?

  • Rebre queixes, peticions i aclariments sobre el funcionament de la Universitat.
  • Iniciar una actuació a petició de la persona interessada o d’ofici, quan tingui coneixement d’una mala praxi en el funcionament de la Universitat o d’una actuació lesiva dels drets d’algun dels membres de la comunitat universitària.
  • Fer propostes o suggeriments davant dels òrgans competents per a la millora de la qualitat universitària.

 

 Síndics/síndiques anteriors

Nom Data de nomenament Data de presa de possessió Data de cessament
Antoni Perramon i Dalmau 25 de juliol de 1995 22 de desembre de 1995 4 d’octubre de 1998
José Navarro Solé 23 de desembre de 1998 11 de febrer de 1999 31 d’agost de 2008
Xavier Ortega Aramburu 3 de juny de 2008 1 de setembre de 2008

 

14 de novembre de 2016
Neus París Domènech 14 de novembre de 2016 21 de desembre de 2016

30 de novembre de 2021

Isabel Mercader Calvo (síndica en funcions) 1 de desembre de 2021

7 de juny de 2022