Comparteix:

Informes anuals d'activitat

 

La síndica de greuges presenta anualment, davant el Claustre i davant el Consell Social de la UPC, un informe anual sobre les seves actuacions, que ha d’incloure els suggeriments que hagi formulat durant l’exercici. Amb aquest informe es facilita el coneixement per a la comunitat universitària de les matèries que més han preocupat els seus membres en relació amb el funcionament i l’organització de la universitat, cosa que ha de permetre la participació de tots ells en la millora de la UPC.

L’anàlisi de les matèries en què es produeixen les actuacions de la síndica permet detectar els àmbits del funcionament i de l’organització de la universitat que generen una valoració més crítica en els membres de la comunitat universitària.