Formulari de presentació de queixes

Vull presentar una queixa. Sindicatura de greuges. (obre en finestra nova)

Informació que necessites conèixer

 • Qualsevol membre de la comunitat universitària, tant a títol individual com col·lectiu, que tingui interès en l’objecte de la queixa.

Tot i que pot tenir qualsevol forma, cal que hi constin:

 • Nom i cognoms de la persona que presenta la queixa.
 • Dades de contacte.
 • Breu descripció dels fets que motiven la queixa, consulta o sol·licitud.
 • Documents que es considerin necessaris.

 • En el termini màxim de quinze dies des que arriba la queixa a la Sindicatura de Greuges, aquesta es registra i es comunica a la persona interessada si s’ha admès o no a tràmit.
 • S’informa la persona que fa la queixa del resultat de la investigació i de les propostes i suggeriments formulats.

 • Les que no son fonamentades.
 • Les que excedeixen de l'àmbit d'actuació del síndic o de la síndica de greuges.
 • Les que estan pendents d’una resolució judicial.
 • Les anònimes.
 • Les que no tenen versemblança o no formulen una pretensió concreta.
 • Les formulades amb mala fe evident o que tenen un clar perjudici per a terceres persones.
 • Les que tenen com a objecte fets o situacions que s’han produït fa més de sis mesos.

Les queixes s’han de resoldre en un termini màxim de sis mesos.

 • Gratuïtat de les actuacions de la Sindicatura de Greuges.
 • Confidencialitat de les dades personals i la resta d’informació que facilita, així com de les actuacions durant la investigació.
 • Comunicació de la síndica de greuges amb el resultat de les actuacions que s’han dut a terme.

Contacte

Edifici Rectorat. Planta 1
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

Tel.: 93 401 63 36

Horari: 9h a 14h

A/e: sindic.greuges@upc.edu

Com arribar-hi: plànols i transports