Comparteix:

Curs Just Arrived

Les llengües a la UPC
Informa't de l'ús del català, el castellà i l'anglès a la docència

Si t'interessa... Tenir un primer contacte amb la llengua catalana. Aprendre’n expressions bàsiques per saludar, presentar-te o demanar informació. Poder seguir les classes en català. Comprendre la comunicació bàsica de l’entorn i relacionar-te d’una manera senzilla en català.
Finalitat i destinataris Acollida lingüística i cultural d'estudiants Erasmus i d'altres programes de mobilitat que acabin d'arribar a la UPC.
Durada i modalitat

Cursos semipresencials de 25 hores:

  • 15 hores de sessions presencials o telepresencials en grup amb un tutor o tutora.
  • 10 hores d'aprenentatge virtual autònom.
  • 2 setmanes, 6 sessions presencials de 2 hores i 30 minuts cadascuna.
Crèdits 1 ECTS. El reconeixement depèn de la universitat d'origen.
Nivell

Durant el curs es treballen continguts del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació S’obtindrà la qualificació d'apte, si s’assoleix el 80 % de l’assistència i es fan les tasques obligatòries. En aquest cas, el Servei de Llengües i Terminologia emetrà un certificat de curs.
Preu El curs està subvencionat i és gratuït.
Més informació

Consultes

Inscripció

Formulari d'inscripció

Programa Salsa'm

Aquest curs forma part de les activitats del programa SALSA'M de mentories d'acollida lingüística i cultural.

Organització Just Arrived està organitzat pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, en col·laboració amb el Gabinet de Relacions Internacionals i d'acord amb els objectius del Pla de llengües UPC 2022-2025 i el  Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Curs 2023-2024

Horaris i grups

GRUP ??-24/25: per a estudiants de la FIB i d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

2, 3, 4 i 6 de setembre

De 10 a 13.45 h

Pendent

 

Marta Girabal

 

GRUP ??-24/25:  per a estudiants de l'ETSEIB i d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

17, 19, 26 de setembre
1, 3 i 8 d'octubre
Dimarts: de 9 a 11.30 h
Dijous: de 12 a 14.30 h

Pendent

Marta Girabal

 

GRUP ??-24/25: per a estudiants de l'ESEIAAT i d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre
5 de novembre
De 12 a 14.30 h

Pendent

Vall Martí

 

GRUP ??-23/24: per a estudiants de l'FME i d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

18 i 25 de setembre
2, 9, 16 i 23 d'octubre
De 12 a 14.30 h

Pendent

Pendent

 

GRUP ??-24/25: per a estudiants del Campus de Castelldefels
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

16, 18, 25, 30 de setembre
2 i 7  d'octubre
De 14.30 a 17 h

Pendent

Oriol Lladó

 

GRUP ??-24/25: Per a estudiants de l'ETSETB
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

16, 19, 20, 23, 26 i 27 de setembre
De 10 a 12.30 h

Pendent

Marta Lecumberri

 

GRUP ??-24/25: Per a estudiants de l'EEBE
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

1, 3, 8, 10, 15 i 17 d'octubre
Dimarts: de 12 a 14.30 h

Dijous: de 14 a 16.30 h

Pendent

Pendent

 

GRUP ??-24/25: Per a estudiants de l'ETSAV
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

Pendent

Campus Nord

Pendent