Comparteix:

Curs Just Arrived

Les llengües a la UPC
Informa't de l'ús del català, el castellà i l'anglès a la docència

Si t'interessa... Tenir un primer contacte amb la llengua catalana. Aprendre’n expressions bàsiques per saludar, presentar-te o demanar informació. Poder seguir les classes en català. Comprendre la comunicació bàsica de l’entorn i relacionar-te d’una manera senzilla en català.
Finalitat i destinataris Acollida lingüística i cultural d'estudiants Erasmus i d'altres programes de mobilitat que acabin d'arribar a la UPC.
Durada i modalitat

Cursos semipresencials de 25 hores:

  • 15 hores de sessions presencials o telepresencials en grup amb un tutor o tutora.
  • 10 hores d'aprenentatge virtual autònom.
  • 2 setmanes, 6 sessions presencials de 2 hores i 30 minuts cadascuna.
Crèdits 1 ECTS. El reconeixement depèn de la universitat d'origen.
Nivell

Durant el curs es treballen continguts del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Certificació S’obtindrà la qualificació d'apte, si s’assoleix el 80 % de l’assistència i es fan les tasques obligatòries. En aquest cas, el Servei de Llengües i Terminologia emetrà un certificat de curs.
Preu El curs està subvencionat i és gratuït.
Més informació

Consultes

Inscripció

Formulari d'inscripció

Programa Salsa'm

Aquest curs forma part de les activitats del programa SALSA'M de mentories d'acollida lingüística i cultural.

Organització Just Arrived està organitzat pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, en col·laboració amb el Gabinet de Relacions Internacionals i d'acord amb els objectius del Pla de llengües UPC 2022-2025 i el  Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Curs 2023-2024

Horaris i grups

GRUP 47-23/24:  per a estudiants de l'ETSETB i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

doctorands (A1)

5, 6, 7, 8 i 9 de febrero de 2024

De 9.30 a 12.30 h

Pendent

 

Queralt Badia

 

GRUP 66-23/24:  per a estudiants de l'ETSECCPB i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

7, 8, 14, 15, 21 i 22 de febrer de 2024
De 12 a 14.30 h

Pendent

Oriol Lladó

 

GRUP 67-23/24: només per a estudiants de l'EPSEVG
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

15, 21 i 29 de febrer,
14 i 21 de març,
4, 11 i 25 d'abril de 2024
De 16 a 18 h

Pendent

Mònica Batet

 

GRUP 68-23/24: per a estudiants de l'ETSEIB i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

19, 21, 26 i 28 de febrer,
4 i 6 de març de 2024
De 9 to 11.30 h

Pendent

Queralt Badia

 

GRUP 69-23/24: per a estudiants de l'EEBE i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

28 i 29 de febrer,
6, 7, 13 i 14 de març,
De 12 to 14 h els dimecres
De 14 a 16 h els dijous

Pendent

Oriol Lladó

 

GRUP 71-23/24: Per a estudiants de la FME i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

14, 21 i 28 de febrer
6, 13 i 20 de març
3 d'abril

De 12 a 14 h

Pendent

Vall Martí

 

GRUP 74-23/24: Per a estudiants de l'ESEIAAT i estudiants d'altres centres de la UPC
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

10, 17 i 24 d'abril
8, 15 i 22 de maig

De 12 a 14.30 h

Pendent

Vall Martí

 

GRUP 83-23/24: Obert a tothom (Cursos d'estiu SLT)
Activitat Sessions
Aula Professorat

Curs Just Arrived. Català per a

Erasmus (A1)

3, 5, 10, 12, 17 i 19 de juny

De 12 a 14.30 h

Campus Nord

Oriol Lladó