Comparteix:

Serveis, encàrrecs i tarifes

Prioritats 2023-2024

  • El servei de traduccions i correccions dona suport a la qualitat lingüística de les comunicacions institucionals i la documentació acadèmica i de gestió en les llengües d'ús de la UPC: català, com a llengua oficial pròpia, castellà, com a llengua oficial, i anglès, com a llengua internacional. 
  • L'actuació prioritària s'adreça al PDI i les unitats acadèmiques per facilitar l'aplicació dels acords de Consell de Govern sobre l'ús de llengües a la docència i la seguretat lingüística.
  • Les unitats d'administració i serveis de la UPC poden ser usuàries del servei, amb les condicions de gratuïtat i les tarifes establertes.

   Acord CS/2022/07/05, pel qual s'aprova el pressupost de la UPC 2023
   .

 

Encàrrecs del personal docent i investigador

Oferta de revisió i traducció de material docent per garantir la seguretat lingüística a l'aula
 • Com a suport als acords sobre usos i drets lingüístics a la UPC i sobre la seguretat lingüística i la llengua a l'aula, s'ofereix la revisió i la traducció de material docent en català i anglès perquè estigui disponible en la llengua d'impartició anunciada a la guia docent de l'assignatura i als horaris dels grups.
 • Material docent que es facilita a l'estudiantat per seguir les classes: guies docents, apunts, pràctiques, problemes i especialment exàmens, que han d'estar disponibles en la llengua en què està anunciada l'assignatura-grup.
 • No s'hi inclou la bibliografia, que pot estar en altres llengües, ni els llibres o capítols de llibres que s'han publicat o que es volen publicar en una editorial, incloent-hi Iniciativa Digital Politècnica.
 • Fins a 25.000 paraules (83 fulls) per llengua.
 • Els textos s'han de lliurar en un format editable. Abans d'enviar-lo llegiu els nostres consellsTinc un text. Us l'envio?
 • Servei adreçat al PDI i a les unitats acadèmiques.

  Vull fer un encàrrec de material docent

Altres encàrrecs

Encàrrecs dels centres docents

 • Destinataris: centres docents de la UPC.
 • Revisió o traducció gratuïta de textos que es publiquen al web (se n'exclouen les traduccions per a la comprensió i els documents d'ús intern i que no són públics).
 • Fins a 25.000 paraules (83 fulls) per unitat i any, volum total en català, castellà i anglès. Els encàrrecs els poden tramitar la direcció de l’escola, la UTG o la persona responsable.
 • Termini estàndard de lliurament: català i castellà fins a 10.000 paraules i anglès fins a 5.000 paraules, per setmana i per encàrrec.
 • Si el volum anual és més elevat, es farà un pressupost corresponent al nombre de paraules que sobrepassa l'estàndard. Tarifes.
 • Feu-nos arribar el text en un format editable. Abans d'enviar-lo llegiu els nostres consells: Tinc un text. Us l'envio?

  Vull fer un encàrrec

 

Encàrrecs de les unitats d'administració i serveis

 • Destinataris: unitats d'administració i serveis de la UPC.
 • Revisió o traducció gratuïta de textos que es publiquen al web (se n'exclouen les traduccions per a la comprensió i els documents d'ús intern i que no són públics).
 • Fins a 25.000 paraules (83 fulls) per unitat i any, volum total en català, castellà i anglès.
 • Termini estàndard de lliurament: català i castellà fins a 10.000 paraules i anglès fins a 5.000 paraules, per setmana i per encàrrec.
 • Si el volum anual és més elevat, es farà un pressupost corresponent al nombre de paraules que sobrepassa l'estàndard. Tarifes.
 • Feu-nos arribar el text en un format editable. Abans d'enviar-lo llegiu els nostres consells: Tinc un text. Us l'envio?

  Vull fer un encàrrec

 

Traducció jurada de títols o certificacions de la UPC

 

Tarifes (català, castellà i anglès)

Serveis

Tarifa (€/paraula)

Traducció anglès ⇔ català i castellà 0,115
Traducció català ⇔ castellà 0,045
Correcció anglès 0,060
Correcció català i castellà 0,020
 • Els encàrrecs vinculats a projectes amb finançament específic han de preveure el cost del servei.
 • En el cas excepcional que per raons d'interès institucional indicades per un òrgan del Consell de Direcció de la UPC s'assumeixi algun encàrrec del Grup UPC, centres adscrits i entitats vinculades, s'aplicaran les tarifes anteriors més un 30 %.
 • Tarifa mínima: 20 €.
 • Suplement per urgència: 10 %.
 • S'aplicarà el 21 % d'IVA.