Comparteix:

Indicadors lingüístics UPC

Ús de llengües a la docència i a les activitats acadèmiques

Percentatge (%) d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters

Variació 2010-2020
El percentatge d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició augmenta en un 25,44 %.

Any % informades UPC
Δ  variació
Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.
2022-2023 100,00 % 0 %
2021-2022 100,00 % 2,07 %
2020-2021 97,97 % - 0,01 %
2019-2020 97,98 % - 0,37 %
2018-2019 98,34 % - 0,26 %
2017-2018 98,60 % 0,22 %
2016-2017 98,38 % 0,04 %
2015-2016 98,34 % - 1,36 %
2014-2015 99,70 % 0,5 %
2013-2014 99,20 % 52,85 %
2012-2013 64,90 % -18,57 %
2011-2012 79,70 % 2,05 %
2010-2011 78,10 % ----------

 

Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de grau

Variació 2010-2020
El català augmenta un 14,52 %, el castellà augmenta un 54,62 % i l'anglès augmenta un 1.012,5 %.

Any

Català Δ català Castellà Δ castellà Anglès Δ anglès S/I Δ S/I

Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.

2022-2023 63,20 % -0,94 % 28,03 % 8,94 % 8,70 % -17,14 % 0,00 %
2021-2022 63,80 % -8,07 % 25,73 % 28,01 % 10,50 % 17,98 % 0,00 %
2020-2021 69,40 % -2,12 % 20,10 % 24,84 % 8,90 % -19,82 % 1,64 % -13,68 %
2019-2020 70,9 % -2,61 % 16,1 % 8,05 % 11,1 % 2,78 % 1,9 % 18,75 %
2018-2019 72,8 % -3,67 % 14,9 % 30,47 % 10,8 % -6,41 % 1,6 % 16,79 %
2017-2018 75,57 % -3,77 % 11,42 % 13,97 % 11,54 % 16,57 % 1,37 % -9,87 %
2016-2017 78,53 % 1,74 % 10,02 % -25,78 % 9,90 % 29,41 % 1,52 % -8,43 %
2015-2016 77,19 % -0,66 % 13,50 % 0,9 % 7,65 % -11,05 % 1,66 % 453,33 %
2014-2015 77,70 % -6,16 % 13,38 % 29,78 % 8,60 % 34,38 % 0,30 % - 62,5 %
2013-2014 82,80 % 49,73 % 10,31 % 4,67 % 6,40 % 25,49 % 0,80 % 97,32 %
2012-2013 55,30 % 29,82 % 9,85 % 36,45 % 5,10 % -1,92 % 29,80 % 5.860 %
2011-2012 78,80 % 30,03 % 15,50 % 19,23 % 5,20 % 550 % 0,50 % -98,05 %
2010-2011 60,60 % 13,00 % 0,80 % 25,70 %

 

Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de màster


Variació 2010-2020

El català disminueix un -42,11 %, el castellà augmenta un 178,48 % i l'anglès augmenta un 189,6 %.

Any Català Δ català Castellà Δ castellà Anglès Δ anglès S/I Δ S/I

Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.

2022-2023 31,90 % -13,32 % 26,70 % 8,14 % 41,40 % 7,53 % 0,00 %
2021-2022 36,80

 -1,6 %

24,69 % 12,23 % 38,50 % 6,35 % 0,00 %
2020-2021 37,4 %

-6,5 %

22 % 25,71 % 36,2 % -9,05 % 4,37 % 60,66 %
2019-2020 40 %

 -9,5 %

17,5 % -7,89 % 39,8 % 15,36 % 2,72 % 21,43 %
2018-2019

44,2%

 -5,05 %

19 % 5,61 % 34,5 % 1,56 % 2,24 % 51,35 %
2017-2018 46,55 %  -5,35 % 17,99 % 1,58 % 33,97 % 13,65 % 1,48 % -38,33 %
2016-2017 49,18 %  9,73 % 17,71 % 2,79 % 29,89 % -17,5 % 2,40 % 43,71 %
2015-2016 44,82 %  8 % 17,23 % -23,93 % 36,23 % 1,77 % 1,67 % 496,43 %
2014-2015 41,50 %  0,97 % 22,65 % 20,99 % 35,60 % -4,04 % 0,28 %  -90,88 %
2013-2014 41,10 % 61,18 % 18,72 % 107,77 % 37,10 % 87,37 % 3,07 %  -93,28 %
2012-2013 25,50 %  58,54% 9,01 % 1,24 % 19,80 % 54,69 % 45,69 % 171,96 %
2011-2012 61,50 % -4,80% 8,90 % 12,66 % 12,80 % 2,40 % 16,80 % 12 %
2010-2011 64,60 % 7,90 % 12,50 % 15,00 %

 

Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC

Curs Nre. de graus impartits en anglès Nre. total de graus universitaris UPC
Font: memòria UPC.
2022-2023 3 66
2021-2022 4 66
2020-2021 4 64
2019-2020 4 64
2018-2019 4 64
2017-2018 3 57
2016-2017 1 48

Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC

Curs Nre. de màsters impartits en anglès Nre. de màsters Erasmus Mundus
Nre. total de màsters universitaris UPC

Font: memòries UPC.

2022-2023 44 13 92
2021-2022 34 5 81
2020-2021 29 5 75
2019-2020 27 5 68
2018-2019 24 6 67
2017-2018 22 5 71
2016-2017 23 7 65

2015-2016

21 13 62
2014-2015 21 13 62
2013-2014 26 13 72
2012-2013 26 13 62
2011-2012 21 13 61

 

Valoració de la qualitat lingüística del web UPC

  • Àmbit de millora de les competències lingüístiques dins la docència.
  • S'avalua la qualitat lingüística dels webs institucionals en català i en anglès de les universitats catalanes.
Any Català web UPC Català global universitats Anglès web UPC Anglès global universitats
Font: dades declarades pels centres. Indicador lingüístic recollit en el Pla de finançament de les universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
2022-2023 84,00 % 100,00 % 98,50 % 100 %
2021-2022 91,00 % 81,57 % 97,50 % 84,90 %
2020-2021 87,00 % 77,71 % 94,00 % 84,43 %
2019-2020 94,00 % 73,71 % 95,00 % 80,10 %
2018-2019 57,57 % 65,72 % 75,00 % 76,30 %
2017-2018 67,48 % 66,45 % 83,50 % 78,00 %
2016-2017 67,48 % 66,45 % 83,50 % 78,00 %
2015-2016 48,39 % 67,50 % 82,00 % 83,80 %
2014-2015 80,46 % 83,08 % 93,30 % 86,80 %
2013-2014 53,82 % 77,54 % 95,70 € 91,40 %
2012-2013 77,89 % 81,22 % 89,60 % 80,00 %
2011-2012 60,48 % 77,78 % 88,20 % 80,40 %
2010-2011 66,79 % 74,81 % 69,50 % 72,00 %
2009-2010 78,70 % 70,40 %

Llengües de les tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció

Resum en català inclòs a la tesi
L'Acord CG/2023/09/08 incorpora l'obligatorietat de presentar i explicar el resum de la tesi en català.

Variació 2010-2019
El català disminueix un -61,02 %; el castellà disminueix un -47,81 %; l'anglès augmenta un 119,21 %.

Curs acadèmic

Català

Resum en català
(Acord CG/2023/09/08)

Castellà

Anglès

Altres

Total

Font des del 2010: Servei de Gestió Acadèmica, vigència dades 11/03/2021. A partir del curs 2020-2024: Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat.
* Curs 2011-2012: 1 tesi sense informació de la llengua de redacció. Curs 2010-2011: 70 tesis sense informació de la llengua de redacció.
** Dades provisionals. Les tesis del curs 2023-2024 es poden depositar fins al 30 de setembre de 2024.
2023-2024** 8 7,33% 94      -    86% 11 10,09% 90 82,56% 0 0% 109**
2022-2023 8 2,51% 158    -    50% 44 13,83% 264 83,01% 2 0,62% 318
2021-2022 13 4,40% 101    -    34% 46 15,59% 236 80% 0 0% 295
2020-2021 6 2,5% 66      -     28% 47 19,58% 187 77% 0 0% 240
2019-2020 8 2,3% 50 14,79% 280 82,84% 0 0% 338
2018-2019 8 2,47% 64 19,81% 251 77,70% 0 0% 323
2017-2018 9 3% 52 17,39% 238 79,59% 0 0% 299
2016-2017 22 6,19% 86 24,22% 243 68,45% 4 1,12% 355
2015-2016 41 7,40% 190 34,29% 316 57% 7 1,26% 554
2014-2015 32 8,69% 111 30,16% 222 60,32% 3 0,81% 368
2013-2014 18 5,08% 87 24,57% 238 64,67% 11 3,10% 354
2012-2013 27 8,05% 108 32,23 198 59,10% 2 0,59% 335
2011-2012 33 8,10% 149 36,60% 221 54,29% 4 0,98% 407*
2010-2011 15 5,90% 72 28,34% 96 37,79% 1 0,39% 254*
2009-2010 17 131 133 3 285
2008-2009 19 89 147 3 258
2007-2008 19 100 113 5 238
2006-2007 19 113 93 1 226
2005-2006 20 126 74 1 221

 

Nombre de llibres publicats per la UPC per llengües d'edició, 2018-2021

El percentatge de llibres publicats en català per la UPC s'ha incrementat els darrers anys. El 2021 era del 40 % i es trobava per sobre de la mitjana del conjunt de publicacions en català de les universitats de Xarxa Vives d'Universitats, que era del 30,64. Pel que fa a l'anglès, la mitjana de la XVU se situa al voltant del 3,5 %, molt per sota dels percentatges de la UPC.

Any Català Castellà Altres (esp., anglès) Total per anys
2021 19 40,43% 20 42,55% 8 17,02% 47
2020 11 36,67% 12 40,00% 7 23,33% 30
2019 21 39,62% 15 28,30% 17 32,08% 53
2018 10 34,48% 15 51,72% 4 13,79% 29
Total 2018-2021 61 62 36
Font : Informe Usos lingüístics en l’edició de llibres a la UPC. Període 2018-2021, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius - Iniciativa Digital Politècnica.


Tràmits a la Bústia d'usos i drets lingüístics de la UPC

La Bústia d'usos i drets lingüístics es posa en marxa a l'inici del curs 2021-2022. El 22 de febrer de 2022 el Consell de Govern aprova el Protocol de gestió de les llengües a l’aula (Acord CG/2022/02/32).

Curs Nombre de tràmits
Bústia d'usos i drets lingüístics, Seu Electrònica UPC.
2022-2023 35 tràmits.
2021-2022 34 tràmits.