Serveis i recursos lingüístics a la UPC

Servei de Llengües i Terminologia
Serveis i recursos lingüístics a la UPC
...

Competència en tercera llengua

Per obtenir el títol de grau has d'assolir la competència en una tercera llengua. La normativa de la UPC preveu diferents vies d'assoliment.

...

Acreditació de català del PDI

El PDI de les universitats catalanes ha d'acreditar el coneixement suficient de català. La normativa de la UPC estableix els mitjans d'acreditació.

...

Ús de llengües a la docència

Coneixes els teus drets lingüístics? La llengua en què s'imparteix la classe ha de ser la que s'anuncia a la guia docent i als horaris de les assignatures.