Formulari de sol·licitud per fer al vostre centre el taller Mou-te!

Promoure el desenvolupament de la competència intercultural és un objectiu de la UPC, inclòs en el Pla de llengües i en el Pla d'internacionalització, i del sistema universitari català. Aquest taller dona eines d'obertura cultural a l'estudiantat que ha de fer una mobilitat.

Què oferim als centres
 • Taller adreçat a l'estudiantat de la UPC abans de fer una estada del programa Erasmus.
 • Organitzat per l’SLT i gratuït per al centre i per a l'estudiant.
 • 100 % virtual.
 • 2 hores d'aprenentatge autònom amb Atenea, amb seguiment de les tasques des de l'SLT.
 • No hi ha límit de places.
 • Més de 50 fitxes amb continguts interactius sobre similituds i diferències entre països i pistes per moure’s eficaçment en contextos culturals que obeeixen a normes i tradicions diferents.
 • Alguns temes: tu o vostè, relacions entre mestre i professor, gestos i significats, el llenguatge corporal, espai personal, beques i sous d'estudiants, sistemes d'avaluació, el valor de la puntualitat, parlar poc o parlar massa, nivells de soroll, la figura del becari, any sabàtic...
 • Certificat d’aprofitament de la UPC.

 

Què demanem als centres
 • Comunicar que voleu fer una edició d’aquest taller al vostre centre.
 • Fixar-ne el calendari amb l’SLT, dins el curs 2023-2024.
 • Difondre el taller entre l’estudiantat de grau que ha de fer una mobilitat, a partir del text informatiu que facilitarà l’SLT.
Formulari
Escriviu una adreça de correu electrònic UPC
Marqueu els períodes en què preferiu fer el taller