200 PDI de la UPC

Des de 1985, la UPC contribueix a fixar la terminologia tècnica i científica en català dels seus àmbits de coneixement i produeix diccionaris i cercadors multilingües en què participen equips multidisciplinaris amb PDI expert i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia, en aliança amb el TERMCAT.