UPC-BARCELONATECH-Europa

  • Àmbit de la convocatòria
Suïssa, algunes universitats de la Gran Bretanya, Suïssa i places especials en universitats europees (2n any de dobles titulacions i situacions especials d'estudiants amb destinacions a universitats europees que no es puguin acollir al programa Erasmus).

Nota: Suïssa no participa directament en el programa Erasmus+, sinó amb un programa propi i a banda. Els estudiants que realitzin una estada d'intercanvi en una universitat a Suïssa poden sol·licitar allà (a la universitat de destinació) un ajut per a la seva estada.

  • Modalitats d’intercanvi
Assignatures, i/o TFC o PFC, o TFG, o PFM, o TFG+màster.
  • Exempció de matrícula en el centre de destí
En la majoria de destinacions.
  • Suport econòmic

Per a més detalls, consulta l'apartat promocional "Mou-te" (disponible en aquest web, a l'enllaç "Convocatòria de Programes de Mobilitat d'Estudiants de la UPC-BARCELONATECH").

 

  • Altres ajuts
        • Ajuts de les universitats/llocs de destinació.
        • Ajut MOBINT de l'AGAUR.
        • Crèdits.
  • Detall de l’oferta
  • Sol·licituds d’una plaça
  • Terminis per a la presentació de ·licituds
Específics de cada escola.